دفتر گروه کودکان- دانشکده پزشکی 

آدرس: شيراز –بیمارستان نمازی  

 تلفن: 36474298-071

  فاکس: 36474298-071

   پست الکترونیک:peddept@sums.ac.ir   

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-1 13:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ