نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

 وضعیت تحصیلعکس دستیار
سعید پوراسماعیل1396saeed_pouresmail@yahoo.comمشغول به تحصیلsaid.pouresmail.jpg 
مهدی سلمانی ندوشن1396msnodushan@yahoo.comمشغول به تحصیلmehdi.salmani.jpg 
مهرداد سوید1396mehrdad_sov@yahoo.comمشغول به تحصیلmehrdad.soveyd.jpg 
سجاد غفاری چراتی1396Sajadghafari20@yahoo.comمشغول به تحصیلsajad.ghafari.jpg 
علیرضا دهقان منشادی1396alireza.dehghan68@gmail.comمشغول به تحصیلalireza_dehghan.jpg 
محمدرضا عسکرپور1396Askarvip2@gmail.comمشغول به تحصیل (انتقال از دانشگاه مشهد)mohamad.askarpour.jpg 
علاء الطفیلی1396alaa-altufili@hotmail.comمشغول به تحصیلalaa.tofeyli.jpg 
سپهر گرجی پور1396sepehr.gorjipour66@gmail.comمشغول به تحصیلsepehr.gorjipour.jpg 
شاهین راسخ1395 shr243@gmail.comمشغول به تحصیلshahin_rasekh0001.jpg 
داوود گودرزی1395 مشغول به تحصیل
(انتقال از دانشگاه ارومیه)
davood_godarzi0001.jpg 
علی میرزاخانلویی1395sayan.khanloo@yahoo.comمشغول به تحصیلdr.mirzakhanloi0001.jpg 
علیرضا مکارم1395alirezamakarem2001@gmail.comمشغول به تحصیلalireza_makarem0001.jpg 
علیکرم جان احمدی1395Janahmadiali@yahoo.comمشغول به تحصلalikaram_janahmadi0001.jpg 
احمد زید1395Ahmadzaid333@gmail.comمشغول به تحصیلahmad_zeyd0001.jpg 
بهنام دژمان1395behnamdejman7400@gmail.comمشغول به تحصیلbehnam_dejman0001.jpg 
محمد قدسیان1395 انتقال به دانشگاه یزدmohamad_ghodsiyan0001.jpg 
وحید عبدالمحمدی پروین1394dr.abdolmohamady@gmail.comمشغول به تحصیلvahid_abdolmohamadi.jpg 
سالار صفوی1394 مشغول به تحصیلsalar_safavi.jpg 
محمدمهدی عدالتی1394mohammadmehdiedalati@yahoo.comمشغول به تحصیلmohamad_mehdi_edalati.jpg 
علی مختاری1394ali.mokhtari@hotmail.comمشغول به تحصیلali_mokhtari.jpg 
سنا طیبی1394 مشغول به تحصیلsana_tayebi.jpg 
ایمان شامحمدی1394imanshamohammadi@yahoo.comمشغول به تحصیلiman.shamohamadi.jpg 
علیرضا صنعتی1394alireza262_s@yahoo.comمشغول به تحصیلalireza_sanati.jpg 
فیصل احمد1393fmaaa2006@yahoo.comمشغول به تحصیلfeysal_ahmad.jpg 
مهدی مختاری1393mhdmokhtari@yahoo.comمشغول به تحصیلmehdi_mokhtari.jpg 
محمدباقر رجبعلیان1393mj.rajabalian@yahoo.comمشغول به تحصیلmohamd_bagher_rajabaliyan.jpg 
امید خشنود1393khoshnoudomid@yahoo.comمشغول به تحصیلomid_khoshnid.jpg 
عبداله سعادت فر1393absrm@yahoo.comمشغول به تحصیلabdolah_saadatfar.jpg 
طاهر جعفری کفاش1393taherjafari429@yahoo.comمشغول به تحصیلtaher_jafari.jpg 
امین صدرایی1393amin.sadraee@gmail.comمشغول به تحصیلamin_sadrai.jpg 
علیرضا منصف1392monsefalireza@yahoo.comفارغ التحصیلalireza_monsef.jpg 
افشین ملائی سی سخت1392molaeiafshin80@gmail.comفارغ التحصیلafshin_molai.jpg 
میثم قائدی1392m_ghaedi65@yahoo.comفارغ التحصیلmeysam_ghaedi.jpg 
امیدرضا ایزدی1392omid.r.izadi@gmail.comفارغ التحصیلomidreza_izedi.jpg 
سید حسین ناصری1390seyedhosseinnaseri@gmail.comفارغ التحصیلhossin_naseri.jpg 
امیرحسین خلیلی1390khalilia@rocketmail.com فارغ  التحصیلamirhossin_khalili.jpg 
محمد گرجی زاده1391Mohammad-2401@yahoo.com فارغ  التحصیلmohamad_gorjizadeh.jpg 
محمد رحیمی1391mohammadrahimi888@yahoo.com فارغ  التحصیلmohamad_rahimi.jpg 
حسین امیرزرگر1391h-amirzargar@yahoo.com فارغ  التحصیلhossin_amirzargar.jpg 
عبدالصمد اشرف زاده1391samad-ashrafzade@yahoo.com فارغ  التحصیلabdolsamad_ashrafzadeh.jpg 
سیدارسلان اصلانی1390Alani.Arsalan@gmial.com فارغ  التحصیلarsalan_aslani.jpg 
محمدرضا وکیل زاده1390ms_vakilzadeh@yahoo.com فارغ  التحصیلmohamad_sadegh_vakilzadeh.jpg 
وحیدرضا شریفی1390Sarifi-vr@sums.ac.ir فارغ  التحصیلvahidreza_sharifi.jpg 
پویا حکمتی1390Pooya.hekmati@gmail.com فارغ  التحصیلpoya_hekmati.jpg 
محمدرضا انصافداران1390hensafdaran@yahoo.comفارغ التحصیلmohamad_reza_ensafdaran.jpg 

بهنام نصيحت كن

1389

 Behnam.nasihatkon@gmail.com فارغ  التحصیلbehnam_nasihatkon.jpg 

منصور معصومي

1389

 dr.masoumi@gmial.com  فارغ  التحصیلmansor_masomi.jpg

رخساره كريمي

1389

  فارغ  التحصیل rokhsareh_karimi.jpg

خليل النجار

1389

 Dr-alnajjar35@yahoo.com فارغ  التحصیلkhalil_alnajar.jpg 

محمدرضا سلطاني

1389

  فارغ  التحصیل mohamad_reza_soltani.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-20 11:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ