اسامی دستیاران گروه چشم پزشکی

   

نام دستیار

سال دستیاری

 

دکتر فاطمه مرادی

چهارم

 

دکتر مهرداد عابد زاده

چهارم

 

دکتر منصوره محمد پور

چهارم

 

دکتر مهرنوش مع الحق فرد

چهارم

 

دکتر داوود اکران

چهارم

 

دکتر سید احمد رضوی زادگان

چهارم

 

دکتر سجاد جهانگیری مهر

چهارم

 

دکتر پیمان خزاعی

چهارم

 

دکتر فرید شهریور

چهارم

 

دکتر آرش غضنفری

چهارم

 

دكتر حميد بذرافكن

چهارم

 

دکتر سعید بلوکی

سوم

 

دکتر باقر درگاهی

سوم

 

دکتر محمد شیروانی

سوم

 

دکتر محمدصابر تمدن گلبرنجی

سوم

 

دکتر مرضیه رضاییان جهرمی

سوم

 

دکتر یونس عزیزپورفرد

سوم

 

دکتر وحیدرضا افراسیابی

دوم

 

دکتر عباس برهمند

دوم

 

دکتر محسن جانی پور حاجی پور

دوم

 

دکتر حسین جوکار

دوم

 

دکتر کامران زارع

دوم

 

دکتر الهام صادقی

دوم

 

دکتر علی میرزایی خلیل آبادی

دوم

 

دکتر پروین نیک آیین

دوم

 

دکتر سلمان خانی

دوم

 

دکتر زهرا عمادی

دوم

 

دکتر سعید دهقان خلیلی

دوم

 

دکتر محمدرضا بدیع

اول

 

دکتر مجتبی حیدری

اول

 

دکتر حسین شهریاری گرایی

اول

 

دکتر سارا صاف نیت

اول

 

دکتر امیرحسین غفارپور

اول

 

دکتر شهاب الدین مالکی

اول

 

دکتر مصطفی نظرپور سروک

اول

 

دکتر مجتبی یوسفی

اول

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-10 12:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ