زیر شاخه ها و واحدهای بخش چشم

 سگمان قدامی:

دکتر حسین موحدان (رئیس سگمان)

دکتر محمود نجابت

دکتر رامین صلوتی

دکتر حمیدرضا جهادی حسینی

دکتر شهرام بامداد

دکتر حسین جمالی

سگمان خلفی:

دکتر حسین اشرف

دکتر محسن فروردین

دکتر منصور رحیمی(رئیس سگمان)

دکتر حمید حسینی

دکتر مهرداد آفرید
دکتر محمدحسین نوروززاده

چشم پزشکی اطفال و استرابیسم:

دکتر محمدرضا طالب نژاد(رئیس سگمان)

دکتر مجید فروردین

پاتولوژی چشم:

دکتر محمدحسین روزیطلب(رئیس سگمان)

دکتر معصومه اقتداری

گلوکوم:

دکتر محمدرضا رازقی نژاد

اکولوپلاستیک:

دکتر ناصر اوجیدکتر معصومه معصوم پور

دکتر محمدرضا خلیلی

 

 

 

زیر شاخه ها و واحدهای بخش چشم  در مركز تحقيقاتي

 

اپيدميولوژي

  • دكتر مهرداد عسكريان

 

ژنتيك

  • دكتر مجيد ياوريان

 

سگمان قدامی

·         دکتر حسین موحدان

      دکتر محمود نجابت

      دکتررامین صلوتی

      دکترحمیدرضا جهادی

 

سگمان خلفی

·         دکتر حسین اشرف

      دکتر محسن فروردین

      دکترمنصور رحیمی

      دکتر حمید حسینی

     

 

گلوکوم

·         دکترمحمدرضا رازقی نژاد

 

     

چشم پزشکی اطفال و استرابیسم

·         دکترمحمدرضا طالب نژاد

      دکتر مجید فروردین

 

گروه پاتولوژی

·         دکترمحمدحسین روزی طلب

      دکترمعصومه اقتداری

 

گروه اکولوپلاستیک

·         دکتر ناصر اوجی

 

 

·         مسئول سگمان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-27 9:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ