برنامه کنفرانس های شنبه در سال 1397

 

تاریخ

موضوع

ارائه کننده

شنبه 7/7

Approach to corneal ulcer

دکتر مسیح پور

شنبه 14/7

Approach to post-op endophtalmitis

دکتر نامور

شنبه 21/7

تودیع و معارفه دستیاران سال چهارم و سال یکم

 

شنبه 28/7

Case presentation

استاد اشرف

شنبه 5/8

Approach to corneal laceration

دکتر خسروی

شنبه 12/8

Orbital infections

دکتر تمدن (استاد اوجی)

شنبه 19/8

Retinal vascular diseases

استاد جوهری

شنبه 26/8

Case presentation

استاد ابطحی

شنبه 3/9

Approach to patient with nystagmus

دکتر کلانتری (استاد مجید فروردین)

شنبه 10/9

Case presentation

استاد خلیلی

شنبه 17/9

Approach to angle closure glaucoma

دکتر خزاعی ( دکتر عظیمی)

شنبه 24/9

Case presentation

استاد صلوتی

شنبه 1/10

Medical management of uveitis

دکتر عزیزپور (استاد محسن فروردین)

شنبه 8/10

Case presentation

استاد آفرید

شنبه 15/10

Case presentation

استاد معصوم پور

شنبه 22/10

Glass prescription in child

استاد مجید فروردین

شنبه 29/10

Treatment of ocular surface diseases

دکتر جهانگیری (استاد بامداد)

شنبه 6/11

Case presentation

استاد ا قتداری

شنبه 13/11

Special forms of strabismus

دکتر غضنفری( استاد طالب نژاد)

شنبه 20/11

تعطیل

 

شنبه 27/11

Complication of photoablation

دکتر درگاهی (استاد جمالی)

شنبه 4/12

Corneal cross linkage

دکتر صادقی (استاد نجابت)

شنبه 11/12

New aspects of DR

دکتر جوکار ( استاد نوروززاده)

شنبه 18/12

بررسی و تصحیح آزمون آسکی

 

شنبه 25/12

Cataract surgery in special conditions

دکتر شیروانی (استاد موحدان)

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-10 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ