برنامه دوشنبه ها درسال 95

دوشنبه 5/7/95

شوراي بخش

9-5/7 دفتر بخش

دوشنبه 12/7/95

شورای پژوهشی

9-5/7 سالن کنفرانس خلیلی

دوشنبه 19/7/95

OPD

5/9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 26/7/95

Morbidity

9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 3/8/95

شوراي بخش

5/9-5/7 دفتر بخش چشم

دوشنبه 10/8/95

OPD

5/9-5/7 سالن کنفرانس پوستچی

دوشنبه 17/8/95

Journal club  

9-8 سالن کنفرانس خلیلی

دوشنبه 24/8/95

شورای بخش

9-5/7 دفتر بخش چشم

دوشنبه 1/9/95

Morbidity

9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 8/9/95

تعطیل

-------

دوشنبه 15/9/95

شورای پژوهشی

9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 22/9/95

کنگره چشم پزشکی تهران

-------

دوشنبه 29/9/95

شورای بخش

9-5/7 دفتر بخش

دوشنبه 6/10/95

OPD

9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 13/10/95

ژورنال کلاب

9-8 سالن کنفرانس خلیلی

دوشنبه 20/10/95

Morbidity

9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 27/10/95

OPD

9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 4/11/95

شورای پژوهشی

9-8 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 11/11/95

شوراي بخش

9-5/7 دفتر بخش

دوشنبه 18/11/95

OPD

5/9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 25/11

ژورنال کلاب

9-8 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 2/12

Morbidity

9-5/7 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 9/12

شوراي بخش

9-5/7 دفتر بخش

دوشنبه   16  /12

شورای پژوهشی

9-8 درمانگاه پوستچی

دوشنبه 23/12

OPD

9-5/7 درمانگاه پوستچی

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-16 11:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ