دی 97

محل اجرا و ساعت

دکتر

موضوع

تاریخ

9-8    سالن کنفرانس شماره 2 بیمارستان خلیلی

دکتر جوهری

P/E

2/10

یکشنبه

11- 30/9 صبح  سالن کنفرانس شماره 1 بیمارستان خلیلی

دکتر نجابت

اورژانس های چشم

3/10

دوشنبه

15/11-10    سالن کنفرانس شماره 2 بیمارستان خلیلی

دکتر ابطحی

آناتومی

4/10

سه شنبه

30/10-30/9 صبح سالن کنفرانس شماره 1 بیمارستان خلیلی

دکتر آفرید

بیماری های ویتره و رتین

5/10

چهارشنبه

 

 

 

8/10

شنبه

9 8 صبح   درمانگاه پوستچی

دکتر اقتداری

بیماری های سیستمیک و چشم

9/10

یکشنبه

10 9 سالن کنفرانس شماره 1 بیمارستان خلیلی

دکتر بدیع

Ophthalmology for GP

10/10

دوشنبه

9 45/7 سالن کنفرانس شماره 2 بیمارستان خلیلی

دکتر معصوم پور

گلوکوم

11/10

سه شنبه

10- 9  سالن کنفرانس شماره 2 بیمارستان خلیلی

دکتر مشکسار

افتالموسکوپی

11/10

سه شنبه

10- 9 صبح سالن کنفرانس شماره 1 بیمارستان خلیلی

دکتر عظیمی

اپتیک

15/10

شنبه

9- 8   صبح      سالن کنفرانس شماره 2 بیمارستان خلیلی

دکتر اوجی

اربیت و اکولوپلاستیک

16/10

یک شنبه

10-9  صبح       سالن کنفرانس شماره 1 بیمارستان خلیلی

دکتر موحدان

بیماری های قرنیه

22/10

شنبه

9- 8  صبح        سالن کنفرانس شماره 2 بیمارستان خلیلی

دکتر بامداد

فارماکولوژی

23/10

یکشنبه

10- 9  صبح       سالن کنفرانس شماره 2 بیمارستان خلیلی

دکتر بدیع

Slide review

23/10

یکشنبه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-10 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ