برنامه کنفرانس های شنبه در سال 1397

 

تاریخ

موضوع

ارائه کننده

شنبه 7/7

Approach to corneal ulcer

دکتر مسیح پور

شنبه 14/7

Approach to post-op endophtalmitis

دکتر نامور

شنبه 21/7

تودیع و معارفه دستیاران سال چهارم و سال یکم

 

شنبه 28/7

Case presentation

استاد اشرف

شنبه 5/8

Approach to corneal laceration

دکتر خسروی

شنبه 12/8

Orbital infections

دکتر تمدن (استاد اوجی)

شنبه 19/8

Retinal vascular diseases

استاد جوهری

شنبه 26/8

Case presentation

استاد ابطحی

شنبه 3/9

Approach to patient with nystagmus

دکتر کلانتری (استاد مجید فروردین)

شنبه 10/9

Case presentation

استاد خلیلی

شنبه 17/9

Approach to angle closure glaucoma

دکتر خزاعی ( دکتر عظیمی)

شنبه 24/9

Case presentation

استاد صلوتی

شنبه 1/10

Medical management of uveitis

دکتر عزیزپور (استاد محسن فروردین)

شنبه 8/10

Case presentation

استاد آفرید

شنبه 15/10

Case presentation

استاد معصوم پور

شنبه 22/10

Glass prescription in child

استاد مجید فروردین

شنبه 29/10

Treatment of ocular surface diseases

دکتر جهانگیری (استاد بامداد)

شنبه 6/11

Case presentation

استاد ا قتداری

شنبه 13/11

Special forms of strabismus

دکتر غضنفری( استاد طالب نژاد)

شنبه 20/11

تعطیل

 

شنبه 27/11

Complication of photoablation

دکتر درگاهی (استاد جمالی)

شنبه 4/12

Corneal cross linkage

دکتر صادقی (استاد نجابت)

شنبه 11/12

New aspects of DR

دکتر جوکار ( استاد نوروززاده)

شنبه 18/12

بررسی و تصحیح آزمون آسکی

 

شنبه 25/12

Cataract surgery in special conditions

دکتر شیروانی (استاد موحدان)

 

 

برنامه جلسات دوشنبه گروه چشم سال 1397

تاریخ

برنامه

دوشنبه 2/7

شورای آموزشی - پژوهشی

دوشنبه 9/7

OPD

دوشنبه 16/7

CPC

دوشنبه 23/7

ژورنال کلاب (موضوع گلوکوم)

دوشنبه 30/7

OPD

دوشنبه 7/8

شورای آموزشی پژوهشی

دوشنبه 14/8

کنفرانس اخلاق پزشکی

دوشنبه 21/8

کنگره تهران

دوشنبه 28/8

Morbidity

دوشنبه 5/9

OPD

دوشنبه 12/9

ژورنال کلاب (موضوع قرنیه)

دوشنبه 19/9

شورای آموزشی پژوهشی

دوشنبه 26/9

OPD

دوشنبه 3/10

Morbidity

دوشنبه 10/10

OPD

دوشنبه 17/10

شورای آموزشی پژوهشی

دوشنبه 24/10

OPD

دوشنبه 1/11

ژورنال کلاب (موضوع رتین)

دوشنبه 8/11

شورای آموزشی پژوهشی

دوشنبه 15/11

CPC

دوشنبه 22/11

تعطیل

دوشنبه 29/11

OPD

دوشنبه 6/12

ژورنال کلاب (موضوع نوروافتالمولوژی- استرابیسم)

دوشنبه 13/12

شورای آموزشی پژوهشی

دوشنبه 20/12

Morbidity

دوشنبه 27/12

شورای آموزشی پژوهشی
برنامه امتحانات گروه چشم
سال تحصیلی 97-98
 

 

تاریخ

امتحان

آزمون دهندگان

منابع

1/9/97

کتبی

دستیاران سال اول

کتاب beginner

2/12/97

کتبی 1

همه دستیاران بجز سال اول

External

Retia

Neuro-ophthalmology

Optics

Pathology

Fundamental

Uveitis

Orbit

2/12/97

کتبی 1

دستیاران سال اول

External

Retina Fundamental

20/12/97

آسکی 1

همه دستیاران

-

18/3/98

کتبی 2

همه دستیاران

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-10 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ