مدیران قبلی گروه از ابتدا تاکنون:

آقای دکتر بیدل     1327-1339

آقای دکتر احمد معتمد ریاضی   1339-1347

آقای دکتر علی اصغر خدادوست   1347-1351

آقای دکتر ستایش    1351-1364

آقای دکترمحمدحسین روزیطلب   1364-1384

آقای دکتر محمود نجابت    1384-1385

آقای دکتر حمیدرضا جهادی حسینی    1385-1387

آقای دکتر ناصر اوجی   1387-1388

آقای دکتر مجید فروردین   1387-1391

آقای دکتر ناصر اوجی    1391-1395

آقای دکتر محمدرضا طالب نژاد در حال حاضر مدیرگروه می باشند

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-10 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ