مدیر گروه پزشکی هسته ای
دکتر رضا جلی
اعضای گروه پزشکی هسته ای
عضو هیئت علمی
معاون آموزشی گروه
عضو هیئت علمی
معاون پژوهشی گروه
عضو هیئت علمی
(PhD داروسازی هسته ای)
 
دکتر حمیده صدرا
متخصص پزشکی هسته ای (درمانی) 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-19 15:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ