دستیاران گروه  پزشکی هسته ای
دکتر محمدرضا همت پور
دکتر سیما مرتضوی
دکتر فرناز خواجه رحیمی
 
9312211003
9312211002
9312211001
mr.hematpoor@gmail.com
Seema_80m@yahoo.com
FNZ20@yahoo.com
 
 
 
 
دکتر لیلا کلهر
دکتر مریم شهبازی
دکتر لهراسب رستمی
دکتر زینب امیرخانی
9412211004
9412211003
9412211002
9412211001
lk411367@yahoo.com
maryam.shahbazi90@gmail.com
amin94_medicine@yahoo.com
amirkhaniznb@gmail.com
 
 
 
 
 
دکتر نجمه کرم زاده
دکتر منیره محسنی
دکتر شیرین شهلایی
دکتر ملیکا امامی
 
9512211004
9512211003
9512211002
9512211001
n.karamzade@gmail.com
mmohseni629@gmail.com
shirin.shahlaee@gmail.com
melikaemami20@gmail.com
مهمان در دانشگاه تهران
 
انتقالی به دانشگاه مشهد
 
 
دکتر سید محمد محمدی
دکتر بهناز شکسته بند
دکتر زهرا رضایی
دکتر صادق ابراهیمی
 
9612211004
9612211003
9612211002
9612211001
mamoo1345@yahoo.com
svetlanarose5@gmail.com
masihshakeri@yahoo.com
sadeghebrahimi1370@gmail.com
 
دکتر کاوه عطاریان
 
دکتر سعیده عطایی نخعی
 
دکتر حمیده اعظمی
دکتر بهاره ابروان
     
9712211004
9712211003
9712211002
9712211001
dr.k.attarian@gmail.com
sahar448@yahoo.com
aazami.ha68@gmail.com
bahare69abravan@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ