معرفی گروه:

دانشگاه جديد شيراز که پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شد به سرعت گام هاي بلندي را در راه گسترش پزشکي هسته اي برداشت طوري که آقاي رسول برکت متخصص بيماري هاي غدد از آمريکا اولين آزمايش تيروئيد را با مواد راديواکتيو با فاصله کوتاهي پس از کاربرد جهاني آن در بيمارستان تازه تاسيس نمازي اين شهر به انجام رسانيد. با پيشرفت دانش پزشکي هسته اي و تنوع راديو داروها و همچنين گسترش شيوه‌هاي تصويرسازي آناتوميک و فيزيولوژيک در پزشکي هسته اي نياز به توجه ويژه به اين شاخه از علم پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي شيراز احساس گرديد لذا بخش پزشکي هسته اي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ابتدا بصورت يک واحد وابسته به گروه راديولوژي فعالیت خود را آغاز نمود و نهايتا در سال 1391 به گروهی مستقل، با امکاناتي پيشرفته و نیروهایی متخصص تغییر یافت.

اهداف و رسالت گروه:

1 - ارائه خدمات تشخیصی پزشکی هسته ای به بیماران

2 - ارائه خدمات درمان با رادیو رادوها به بیماران

3 - انجام پژوهش های علمی و پزشکی مختلف در ارتباط با پزشکی هسته ای و علوم وابسته

امکانات اصلی موجود در بخش:

دستگاه SPECT-CT مدل Infinia از شرکت GE

دستگاه SPECT مدل Diacam از شرکت Simence

Cardiac Insert™  with Solid/Fillable Defect Set

دستگاه Radioisotope Dose Calibrator مدل CRC-25R از شرکت Capintec

تعداد 5 اتاق بستری ایزوله جهت بیماران درمان شده با رادیو دارو ید131

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-28 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ