فعاليت ها ي تحقيقاتي :

4 گروه عمده تحقيقاتي در گروه نورولوژي عبارتند از :

1- بيماري هاي عروق مغز (سكته هاي مغزي )
2- بيماري هاي دميلزال ( مولتيپل اسكلروز)
3- بيماري هاي عضلاني و محل اتصال عصب و عضله
4- بيماري هاي صرع و ساير علل تشنج


فعاليت هاي آموزشي :

شامل برنامه هاي ذيل مي باشند :

1- برنامه هاي سالانه آموزشي
2- كنفرانس هاي خارج گروهي
3- ژورنال كلاب ، گراند راند، معرفي بيماران جهت تعاملات علمي


فعاليت هاي پژوهشي :

اعلام اولويت هاي پژوهشي جهت دستياران و دانشجويان براي تحقيق و ارائه طرح هاي پژوهشي در هر يك از زمينه هاي مرتبط با نورولوژي


فعاليت هاي اجرايي:

1- برگزاري كنفرانس ها و سمينار هاي تخصصي در زمينه هاي استروك و صرع و مالتيپل اسكلروز
 2- دعوت از اساتيد ساير گروه هاي باليني و علوم پايه جهت تعاملات علمي در زمينه هاي مشترك و تبادل اطلاعات جديد علمي مانند نوروآناتومي –نوروراديولوژي – نوروافتالمولوژي- توانبخشي و نوروسرجري

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 9:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ