مشخصات دستیاران گروه جراحی مغز و اعصاب


دکتر احمد صالحی

سال ورودی: 1390

آدرس ایمیل:ahsa.md@gmail.com
dr.salehi

دکتر سید مصطفی امامی

سال ورودی: 1390

آدرس ایمیل:dr_mostafa_emami@yahoo.com
dr.emami

دکتر محمد عیسائی

سال ورودی: 1390

آدرس ایمیل: dr.mohammad.isaee@gmail.com
dr.esayi.jpg

دکتر امیر تارخ

سال ورودی: 1390

آدرس ایمیل: amirtarokh79@yahoo.com
dr.tarokh

دکتر محمد حسین اشرف

سال ورودی: 1391

آدرس ایمیل: mhashraf2002@yahoo.com
dr.ashraf.jpg

دکتر حسنعلی حکیمی نژاد

سال ورودی: 1391

آدرس ایمیل:hakimi_h@yahoo.com
dr.hakimi

دکتر نیما درخشان

سال ورودی: 1391

آدرس ایمیل: nima_med83@yahoo.com
dr.derakhsahn

دکتر آرش کیانی

سال ورودی: 1391

آدرس ایمیل: arash_kiani_med@yahoo.com
dr.kani


دکتر رامین منوچهری اردکانی

سال ورودی: 1392

آدرس ایمیل: ardekanir@sums.ac.ir
2.dr_manuchehri.jpg


دکتر رضا بهجت

سال ورودی: 1392

آدرس ایمیل: behjatr@sums.ac.ir
2.dr_behjat.jpg


دکتر سید عباس رخشا

سال ورودی: 1392

آدرس ایمیل:abbasrakhsha4@gmail.com
2.dr_rakhsha.jpg


دکتر فریبرز غفار پسند

سال ورودی: 1392

آدرس ایمیل: ghafarf@sums.ac.ir
fariborz_02.jpg

دکتر حامد اشراقیان

سال ورودی: 1393

آدرس ایمیل:
hamedeshraghian@yahoo.com

 

dr.hamed.eshraghian.jpg 

دکترحسین رمضانی آباده

سال ورودی: 1393

آدرس ایمیل:
ramezani.a.h6770@gmail.com

 

 dr.hossein.ramezani.jpg

دکتر رضا طاهری

سال ورودی: 1393

آدرس ایمیل:
reza.nt.93@gmail.com

 

dr.reza.taheri.jpg 
دکترمحمد صالحی

سال ورودی: 1393

آدرس ایمیل:
mohamadsal_md83@yahoo.com

 

dr.mohammad.salehi.jpg 

دکتر الهه رضایی

سال ورودی: 1393

آدرس ایمیل: elrezaei93@gmail.com

dr.elahe.rezaei.jpg 

دکتر محمد حسین وثوقی

سال ورودی: 1394

آدرس ایمیل:
mamadvosoughi@gmail.com

 

dr.mohammadhossein.vosooghi.jpg 

دکتر امین قائدی

سال ورودی: 1394

آدرس ایمیل:
amin_ghaedi@yahoo.com

 

dr.amin.ghaedi.jpg 

دکتر خشایار بازیاری

سال ورودی: 1394

آدرس ایمیل:

khashayar_bazyari1985@yahoo.com
 dr.khashayar.baziari.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-24 9:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ