دکتر مجید رضا فرخی مدیر گروه
دکترموسی تقی پور  
دکتراحسانعلی علی بای  
دکترعلی حق نگهدار  
دکترعبدالکریم رحمانیان معاونت آموزشی گروه
دکترحسینعلی خلیلی معاونت پژوهشی گروه
دکترعلی رزم کن مسئول روابط عمومی ، وبسایت و ژورنال کلاب گروه
دکتراحسان مرادی مسئول برنامه آموزشی دانشجویان بالینی گروه
دکترآرش صفاریان مسئول علمی ، ICU نوروسرجری چمران و مسئول پیگیری کننده تجهیزات گروه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-4 13:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ