اسامی اعضاء هیات علمی بخش نفرولوژی
 
 
 
 
 
 
دکتر قنبر علی رئیس جلالی
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار
دکتر جمشید روزبه
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استاد
دکتر محمدمهدی ثاقب
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استاد
دکتر شاهرخ عزت زادگان
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار
دکتر مریم پاک فطرت
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار
دکتر مریم شفیعی
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار
دکتر نکیسا رسایی
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
  استادیار
دکتر مهسا ترابی
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
 استادیار
رئیس بخش نفرولوژی: آقای دکتر قنبرعلی رئیس جلالی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-14 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ