اسامی اعضاء هیات علمی بخش خون و آنکولوژی
دکتر مریم ذاکری نیا
متخصص داخلی
فوق تخصص خون و آنکولوژی
دانشیار
دکتر مانی رمزی
متخصص داخلی
فوق تخصص خون و آنکولوژی
استاد
دکتر حبیب اله نورانی خجسته
متخصص داخلی
فوق تخصص خون و آنکولوژی
دانشیار
دکتر رضا وجدانی
متخصص داخلی
فوق تخصص خون و آنکولوژی
استادیار
دکتر مجتبی کریمی
متخصص داخلی
فوق تخصص خون و آنکولوژی
استادیار
دکتر علیرضا رضوانیمتخصص داخلی
فوق تخصص خون و آنکولوژی
استادیار
دکتر شیرین حقیقت متخصص داخلیفوق تخصص خون و آنکولوژیاستادیار

رئیس بخش خون و آنکولوژی: آقای دکتر رمزی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-26 9:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ