اسامی اعضاء هیات علمی بخش جنرال


دکتر اکبر راسخیمتخصص داخلیتخصص داخلیاستادیار
دکتر سمیرا ساعیانمتخصص داخلیتخصص داخلیاستادیار
دکتر روزبه مرتضویمتخصص داخلیتخصص داخلیاستادیار
دکتر وحید محمدکریمیمتخصص داخلیتخصص داخلیاستادیار
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-25 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ