سال

نویسنده

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

۱۳۹۰

زاهد کریمی

مریم پاک فطرت ، محمدحسین دباغ منش

بررسی عملکرد تیروئید در بیماران همودیالیزی مزمن در مراکز دیالیز بیمارستانهای نمازی و شهید فقیهی شیراز در سال 89-1388

 

 

 

 

۱۳۸۸

علی اصغر ذوالقدر اصلی

مریم پاک فطرت ، جمشید روزبه

تاثیر مکمل روی بر سطح سرمی هموسیستئین در بیماران همودیالیزی دچار کمبود روی

 

 

 

 

۱۳۹۰

راضیه رستگار

مریم پاک فطرت ، جمشید روزبه

عوارض حاد نمونه برداری کلیه در مدت یکسال (1387) در بیمارستان نمازی

 

 

 

 

۱۳۹۰

فاطمه افتخاریان

مریم پاک فطرت ، جمشید روزبه ; نگار آذر پیرا

مقایسه سطح IL-6 ،IL-2 و TNFalpha در دهنده های مرگ مغزی و افراد دهنده کلیه زنده و بررسی ارتباط آن با عملکرد حاد کلیه پیوندی در بیماران گیرنده پیوند در بیمارستان نمازی شیراز در سالهای 89-1388

 

 

 

 

۱۳۹۱

حامد اشراقیان

غلامحسین رنجبر عمرانی

بررسی ارتباط شاخصهای متابولیک با بیماری کبد چرب غیرالکلی در جمعیت شهر شیراز

 

 

 

 

۱۳۸۹

مرضیه سلیمانی

خدیجه ابدالی ; دکتر غلامحسین رنجبر عمرانی

بررسی رابطه و اثر غلظت آندروژنهای مادری بر طول استخوانهای دراز نوزاد انسان و موش صحرایی در مراکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان نمازی شیراز . 1389

 

 

 

 

۱۳۹۰

محمد جعفر روستا

غلامحسین رنجبر عمرانی ، محمدحسین دباغ منش

بررسی میزان تراکم استخوان در پسران شهری کوار- فارس در سال 89-1388

 

 

 

 

۱۳۹۰

مرجان جدی

غلامحسین رنجبر عمرانی ، محمدحسین دباغ منش

بررسی میزان تراکم استخوان در دختران شهری منطقه کوار فارس در سال 89-1388

 

 

 

 

۱۳۸۸

معصومه توحیدی

غلامحسین رنجبر عمرانی ، محمدحسین دباغ منش ; پیمان جعفری

بررسی میزان تراکم استخوان و شیوع استئوپروز در زنان روستائی کوار فارس در سال 88-1387

 

 

 

 

۱۳۸۸

امیر آدینه پور

غلامحسین رنجبر عمرانی ، محمدحسین دباغ منش ; پیمان جعفری

بررسی میزان تراکم استخوان و شیوع استئوپروز در مردان روستائی کوار فارس در سال 88-1387

 

 

 

 

۱۳۹۰

ناهید هاشمی مدنی

مصباح شمس ، غلامحسین رنجبر عمرانی

بررسی همبستگی بین سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز آنتی بادی و ویتامین D در منطقه کوار فارس در سال 90-1389

 

 

 

 

۱۳۹۱

داریوش جهاندیده

غلامحسین رنجبر عمرانی

مقایسه تغییرات هورمون های تیروئیدی در افراد نرمال و افراد مبتلا به دیابت

 

 

 

 

۱۳۸۸

مریم واشقانی

غلامحسین رنجبر عمرانی ، محمدحسین دباغ منش

همبستگی بیماریهای خودایمنی تیروئید با گواتر اندمیک در اکبرآباد کوار فارس در سال 87-1386

 

 

 

 

۱۳۹۱

سعید توانا

پریسا پیشداد ، غلامرضا پیشداد

بررسی دقت سونوگرافی gray scale در افتراق بین بیماری گریوز و تیروئیدیت هاشیموتو

 

 

 

 

۱۳۸۸

محمد حسین نیک پور

غلامرضا پیشداد

بررسی علل بستری شدن و میزان مرگ بیمارستانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک بستری در بیمارستانهای شهر شیراز بین سالهای 1381 تا 1387

 

 

 

 

۱۳۹۰

قباد یزدانی

غلامرضا پیشداد

رابطه اسیدیته خون سرخرگی و اسمولالیته و لوکوسیتوز اولیه خون، با طول مدت بستری بودن بیماران کتواسیدوز دیابتی در بیمارستانهای دانشگاهی شیراز

 

 

 

 

1998

Mohammad Hossein Dabbaghmanesh

Kamran Bagheri Lankarani

Clinicopathological correlation of H. Pylori infection between the patients with non ulcer dyspepsia and duodenal ulcer

 

 

 

 

۱۳۸۹

معصومه افسا

لیلا خجسته پور ; محمدحسین دباغ منش

بررسی تغییرات رادیوگرافی کورتکس تحتانی مندبیل در زنان یائسه

 

 

 

 

۱۳۹۰

زاهد کریمی

مریم پاک فطرت ، محمدحسین دباغ منش

بررسی عملکرد تیروئید در بیماران همودیالیزی مزمن در مراکز دیالیز بیمارستانهای نمازی و شهید فقیهی شیراز در سال 89-1388

 

 

 

 

۱۳۸۸

معصومه خدری

محمدحسین دباغ منش ، غلامحسین عمرانی ; جواد کجوری

بررسی میزان ارتباط سطح استئوپروتوجرین با بیماریهای عروق کرونر و دانسیته معدنی استخوان

 

 

 

 

۱۳۹۰

امیر میری

عباسعلی قادری ، محمدحسین دباغ منش ; نصرالله عرفانی

بررسی هاپلوتیپی ژن PD-1 در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید

 

 

 

 

۱۳۸۸

آرش مولوی

محمدحسین دباغ منش ، علیرضا معرف

تعیین همبستگی سطح سرمی استئوپروتوجرین با کلسیفیکاسیون و اسکلروز دریچه آئورت و دریچه میترال و عملکرد بطن چپ

 

 

 

 

۱۳۹۰

مرضیه محمودی

پیمان جعفری ; محمدحسین دباغ منش

کاربرد مدلهای راش چند حالتی در ترکیب گزینه های سوالات پرسشنامه های کیفیت زندگی به منظور اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ADDQOL در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در شیراز

 

 

 

 

۱۳۸۹

آرش آریا

محمدحسین دباغ منش

مقایسه تراکم استخوان در گروه کنترل و بیماران دیابتی نوع دو ارجاع شده از درمانگاه دیابت به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان نمازی شیراز

 

 

 

 

۱۳۸۸

سارا مقربی – یاسمین رجایی

لیلا خجسته پور ; محمدحسین دباغ منش

مقایسه میزان تحلیل و تراکم استخوان فک پایین در افراد سالم و بیماران مبتلا به استئوپورز مراجعه کننده به بخش سنجش تراکم استخوان بیمارستان نمازی شیراز ، بهمن ماه 1386 الی تیرماه 1388

 

 

 

 

۱۳۸۸

مریم واشقانی

غلامحسین رنجبر عمرانی ، محمدحسین دباغ منش

همبستگی بیماریهای خودایمنی تیروئید با گواتر اندمیک در اکبرآباد کوار فارس در سال 87-1386

 

 

 

 

1994

Fariba Karimi

Gholam Hossein Omrani

A review and evaluation of etiologic factors in 524 infertile patients over 12 years

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۸۹

مجتبی حیدری

مصباح شمس

بررسی تطابق برنامه های آموزشی طب داخلی (غدد، قلب، کلیه) دانشکده پزشکی شیراز با اولویتهای آموزشی مورد نیاز پزشک عمومی تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

 

 

۱۳۸۸

حسین علی رستمی پور

مصباح شمس

بررسی سطح کامپلمان (complement) سرم در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک قبل و بعد از درمان با سیپروترون کامپاند- اسپیرونولاکتون، متفرمین و پیوگلیتازون

۱۳۹۱

محمد هادی باقری

مصباح شمس

بررسی میزان تطابق سوالات آزمون های جامع پیش کارورزی با اولویتهای آموزشی مورد نیاز پزشک عمومی تعریف شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

 

 

۱۳۹۱

حسین خواجه فرج

مصباح شمس

بررسی همبستگی بین سطح آدیپونکتین و لیپیدهای سرم

 

 

 

 

2010

Massoum Maasoumpoor

Ali Farid Emad , Samrad Mehrabi

Effect of simvastatin on systemic markers of inflammation and pulmonary function of patients with sulfur mustard gas induced bronchiectasis

 

 

 

 

۱۳۹۰

حسین روزبهانی

محسن مقدمی ، پریسا بدیعی

بررسی عوامل ایجادکننده سینوزیتهای مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستانهای نمازی و شهید فقیهی و امیر شیراز در سال 1388 و نیمه اول 1389

 

 

 

 

۱۳۸۸

سکینه شهبای

افسانه وزین ، محمد علی داور پناه ; عزیز ژاپونی

بررسی نحوه مصرف ونکومایسین در بخش هماتولوژی - آنکولوژی بیمارستان نمازی شیراز و تعیین غلظت سرمی آن با روش FPIA

 

 

 

 

۱۳۹۰

سمیرا ساعیان

محمدمهدی ثاقب ، جمشید روزبه ; محسن مقدمی ، مازیار ضیائیان

مقایسه پاسخ آنتی بادی پس از واکسیناسیون آنفولانزا به روش داخل عضلانی با دوز استاندارد و داخل جلدی با نصف دوز در بیماران تحت همودیالیز شیراز- 1388

 

 

 

 

۱۳۹۰

راضیه کاظم پور

میترا امینی ، محسن مقدمی ; فرهاد لطفی

مقایسه نتایج آزمون نکات کلیدی با آزمون چهارجوابی پایان دوره اینترنهای بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

 

۱۳۹۰

امین آزاد

محمدکاظم حسینی اصل ، محمدهادی باقری

بررسی فراوانی تقسیم بندی چایلد و یافته های سی تی اسکن مولتی دیتکتور در بیماران سیروزی مراجعه کننده به مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز از دی ماه 1386 تا دی ماه 1388

 

 

 

 

۱۳۸۸

مظفر طالب زاده

علیرضا تقوی ; محمدکاظم حسینی اصل

تعیین میزان شیوع ایمنی موثر بر علیه ویروس هپاتیت A در زوجهای مراجعه کننده جهت انجام آزمایشات قبل از ازدواج در شهرستانهای شیراز، ممسنی و آباده در سال 1386

 

 

 

 

۱۳۹۰

آزاده حاجتی

محمدهادی باقری ; محمدکاظم حسینی اصل

شیوع شانت خودبخودی اسپلنورنال و مقایسه یافته های آن در کالر داپلر سونوگرافی با سی تی اسکن مولتی اسلایس (64 اسلایس) در 70 بیمار کاندید پیوند کبد

 

 

 

 

۱۳۹۰

فرانک قاسمی

علیرضا تقوی ، محمدعلی داورپناه ; مریم معینی

مقایسه پاسخ به واکسن Recombinant هپاتیت B در بین دو گروه آنتی HBC آنتی بادی مثبت Isolated و آنتی HBC آنتی بادی منفی شیراز 1387

 

 

 

 

۱۳۹۱

محمد کسائی

علیرضا معرف ، علی زمانی

بررسی شیوع اختلالات ساختمانی و عملکردی میوکارد به وسیله اکوکاردیوگرافی در بالغین مبتلا به کم کاری تیروئید ساب کلینیکال در شیراز در سال 1390

 

 

 

 

۱۳۸۹

فرشاد فریدونی

علی زمانی ، علیرضا معرف

بررسی شیوع هیپرتروفی نامتقارن دیواره بین بطنی در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید قبل و بعد از شروع درمان با لوتیروکسین در شیراز در طی سالهای 88-1386

 

 

 

 

۱۳۹۰

راحله سادات سجاد

علی زمانی

بررسی مقایسه ای اثر دپومدروکسی پروژسترون بر تراکم استخوانی در افراد استفاده کننده از آن با گروه شاهد در شیراز طی سالهای 89-1388

 

 

 

 

۱۳۸۸

محمد رضا سادین

; علی زمانی

تعیین بهترین پارامترهای اسپیرومتری برای افتراق آسم از بیماری انسدادی مزمن ریه

 

 

 

 

۱۳۹۰

پردیس رحمانی

رضا وجدانی

بررسی کلینیکی و پاراکلینیکی و پیش آگهی کوتاه مدت بیماران بزرگسال تازه تشخیص داده شده لوسمی پرومیلوسیتیک حاد در بخشهای هماتولوژی و انکولوژی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 89-87

 

 

 

 

۱۳۹۰

فاطمه قادری

مریم معینی ، نگار آذرپیرا

شیوع آللهای تیوپورین متیل ترانسفراز در گروهی از اهداءکنندگان خون مراجعه کننده به مرکز انتقال خون شیراز 1389

 

 

 

 

۱۳۸۹

زهرا اسداللهی

مریم معینی

کاربرد مدلهای شانس متناسب لجستیک در شناسائی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر(IBS) با استفاده از پرسشنامه IBS-QOL

 

 

 

 

۱۳۹۰

فرانک قاسمی

علیرضا تقوی ، محمدعلی داورپناه ; مریم معینی

مقایسه پاسخ به واکسن Recombinant هپاتیت B در بین دو گروه آنتی HBC آنتی بادی مثبت Isolated و آنتی HBC آنتی بادی منفی شیراز 1387

 

 

 

 

۱۳۹۰

محمد صالح محمودی

شاهرخ عزت زادگان جهرمی ; جمشید روزبه

مقایسه اثر هپارین معمولی و هپارین با وزن مولکولی پایین به عنوان داروی ضد انعقاد حین دیالیز بر روی سطح سرمی پتاسیم در بیماران مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان شهید فقیهی

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-17 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ