اسامی اعضاء هیات علمی بخش روماتولوژی
دکتر اکبر رجایی
متخصص داخلی
فوق تخصص روماتولوژی
استاد
دکتر محمد علی نظری نیا
متخصص داخلی
فوق تخصص روماتولوژی
دانشیار
دکتر الهام افلاکی
متخصص داخلی
فوق تخصص روماتولوژی
استادیار
دکتر زهرا حبیب آگهی
متخصص داخلی
فوق تخصص روماتولوژی
استادیار
دکتر سعیده شنونده
متخصص داخلی
فوق تخصص روماتولوژی
استادیار

رئیس بخش روماتولوژی: آقای دکتر نظری نیا
تاریخچه بخش روماتولوژی
بخش روماتولوژی در بیمارستان حافظ با تلاش آقای دکتر علی اصغر اقتداری در سال 1349 ایجاد شد. ایشان در انگلستان روماتولوژیست شده بودند. بخش روماتولوژی بیمارستان حافظ اولین بخش روماتولوژی ایجاد شده در ایران می باشد. آقای دکتر اقتداری خود به تنهایی راند، دیدن بیماران درمانگاه و آموزش روماتولوژی را بعهده داشتند. حدود سال 1353 مرحوم آقای دکتر سلامی با اتمام رساندن تحصیلات خود در رشته داخلی و روماتولوژی از آمریکا به ایران آمدند و همکار آقای دکتر اقتداری شدند ولی زمان ماندن ایشان زمانی کم بود و ایشان در خارج از دانشگاه مطب دایر کردند و مشغول کار در مطب خصوصی خود شدند. در حدود سال 1355 آقای دکتر هادی هدایتی که دوره بیماریهای داخلی و روماتولوژی را در آمریکا گذرانده بودند به ایران آمدند و همکار آقای دکتر اقتداری شدند. آقای دکتر هادی هدایتی زمان چندانی در ایران نماندند و به آمریکا باز گشتند. آقای دکتر اکبر رجایی از حدود سال 1357 همکاری خود را با آقای دکتر اقتداری و آقای دکتر هدایتی شروع کردند . همسر آقای دکتر اقتداری اهل انگلستان بودند و همزمان که آقای دکتر اقتداری بعنوان هیات علمی در بخش روماتولوژی مشغول بودند همسرشان هم در قسمت اداری بخش داخلی مشغول بودند. آقای دکتر اقتداری در اواخر سال 1358 تصمیم به ترک ایران گرفتند و به انگلستان رفتند. پس از ترک بخش روماتولوژی توسط آقای دکتر اقتداری واحد روماتولوژی توسط مدیریت بخش داخلی آقای دکتر فرامرز اسماعیل بیگی به آقای دکتر اکبر رجایی سپرده شد. آقای دکتر اکبر رجایی تا سال 1362 به تنهایی عهده دار واحد روماتولوژی بخش داخلی در رابطه با درمان بیماران، راند بخش و آموزش دانشجویان، اکسترنها، اینترنها، رزیدنت های داخلی و رزیدنتهای بخش توانبخشی، بخش پوست و بخش ارتوپدی بودند. از 12 ماه راند هر سال، با دعوت از مرحوم آقای دکتر سلامی، آقای دکتر رحیم کشمیری و یکی از اتندینگ های علاقمند به روماتولوژی هرکدام یک ماه راند بخش را عهده دار می شدند. در حدود سال 1363 و اینکه دانشگاه علوم پزشکی و بهداری در هم ادغام شدند مرحوم آقای دکتر سلامی در دانشکده پزشکی مشغول بکار مجدد شدند و همکاری خود را با واحد روماتولوژی بخش داخلی شروع کردند. ((متاسفانه ایشان در سال 1385 در اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفتند)). آقای دکتر رجایی تلاش خود را در رابطه با پذیرفته شدن واحد روماتولوژی بخش داخلی جهت آموزش فوق تخصصی در رشته روماتولوژی شروع کردند و علیرغم اینکه تعداد هیات علمی واحد روماتولوژی کافی نبودند گروهی در بهمن ماه سال 1364 از طرف ((شورای گسترش آموزش عالی کشور)) جهت بازدید واحد روماتولوژی بخش داخلی به شیراز آمدند و واحد روماتولوژی را قادر به انجام آموزش فوق تخصصی روماتولوژی دانستند. در روزنامه خبر سال هفتم شماره 1541 سه شنبه اردیبهشت ماه 1365 این جمله بچاپ رسید ((با آموزشی شدن بخش روماتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز موافقت شد)).
در مهرماه سال 1369 خانم دکتر شهدخت سمنگویی، آقای دکتر مجتبی حکیم و آقای دکتر منصور حسینی بعنوان اولین گروه سال اول فوق تخصصی روماتولوژی خود را در بیمارستان حافظ شروع کردند. همگی آنها در تهران در امتحان ورودی فوق تخصصی روماتولوژی شرکت کرده و موفق شده بودند. در حالیکه واحدهای روماتولوژی دانشگاهها قرار بود هر سال دو نفر را جهت آموزش فوق تخصصی روماتولوژی انتخاب کنند آقای دکتر رجایی در سال اول سه نفر فوق الذکر را پذیرفت. با اتمام دوره آموزشی دو ساله گروه فوق و موفقیت در امتحان دوره فوق تخصصی، خانم دکتر سمنگویی، آقای دکتر مجتبی حکیم در بخش داخلی ادامه کار دادند و در واقع در هیات علمی واحد روماتولوژی دو نفر اضافه گردید. پس از مدتی خانم دکتر سمنگویی و آقای دکتر حکیم تصمیم گرفتند به تهران عزیمت کنند. چون افراد هیات علمی بخش روماتولوژی به دو نفر آقای دکتر رجایی و مرحوم آقای دکتر سلامی تقلیل پیدا می کرد نمی توانست مورد قبول شورای گسترش عالی کشور باشد و واحد روماتولوژی نمی توانست آموزش فوق تخصصی روماتولوژی داشته باشد. بنابراین قرار شد تا اتمام دوره دو ساله آموزش روماتولوژی و موفقیت در امتحان فوق تخصصی روماتولوژی خانم دکتر الهام افلاکی، آقای دکتر حکیم در بخش حضور داشته باشند که این انجام صورت گرفت. خانم دکتر الهام افلاکی در تاریخ 1381 کار خود را در بخش داخلی و واحد روماتولوژی بعنوان هیات علمی شروع کردند و آقای دکتر حکیم شیراز را ترک کردند. بدنبال خانم دکتر الهام افلاکی، خانم دکتر زهرا حبیب آگهی ، آقای دکتر محمد علی نظری نیا، خانم دکتر سعیده شنونده و آقای دکتر محمد رضا جهانبانی در سالهای بعد به ترتیب پس از موفقیت در امتحان فوق تخصصی روماتولوژی با پیشنهاد آقای دکتر رجایی و پذیرش مدیریت محترم بخش داخلی و گروه محترم داخلی و مدیریت محترم دانشگاه علوم پزشکی همکاری خود را در بخش داخلی و روماتولوژی شروع کردند. در واحد روماتولوژی بیمارستان حافظ از مهر ماه سال 1369 تا آغاز مهر ماه سال 1386 تعداد 18 نفر دوره آموزشی فوق تخصصی را شروع و بپایان رساندند و در دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای ایران بعنوان هیات علمی مشغول بکار شدند. در حال حاضر دو نفر در سال اول آموزش فوق تخصصی روماتولوژی و دو نفر در سال دوم مشغول آموزش هستند. آقای دکتر رجایی که اول دی ماه سال 1355 فعالیت خود را بعنوان عضو هیات علمی در بخش داخلی شروع کرده بودند در 28 اسفند، 1384 بازنشسته شدند. در صورتیکه ایشان دانشکده و واحد روماتولوژی را ترک می کردند بعلت عدم حضور ((استاد))در گروه آموزشی واحد روماتولوژی این واحد در رابطه با آموزش فوق تخصص روماتولوژی با عدم تائید روبرو می شد. در نتیجه آقای دکتر رجایی تصمیم گرفتند بصورت نیمه وقت با دانشگاه علوم پزشکی قراردادی امضاء کنند. بامید روزی که یکی از همکاران جوان واحد روماتولوژی به درجه ((دانشیاری)) برسند و آنگاه واحد روماتولوژی را ترک کنند. آقای دکتر رجایی که از سال 1358 مسئولیت واحد روماتولوژی را داشت در دوره بازنشستگی نیز عهده دار این مسئولیت بودند. ایشان در تاریخ 1/10/86 به آقای دکتر سوید مدیریت گروه داخلی و گروه روماتولوژی پیشنهاد یک جلسه را دادند و در این جلسه چنین گفتند:
((خوشحالم که همکاران جوان و علاقمندی در واحد روماتولوژی بهمراه دارم. میدانم این همکاران که با همکاری هم موفق به گرداندن واحد روماتولوژی بشکل خوب خواهند بود. بنابراین پس از 27 سال مسئولیت واحد روماتولوژی ، این واحد را بدست آنها می سپارم)).
آقای دکتر سوید پس از قدردانی از آقای دکتر رجایی بخاطر تلاش طولانی مدت ایشان پیشنهاد کردند که همکاران در بین خود فردی را انتخاب کنند که آقای دکتر محمد علی نظری نیا از طرف گروه انتخاب و عهده دار مسئولیت بخش شدند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-10 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ