اسامی اعضاء هیات علمی بخش کلیه و فشار خون
دکتر پرویز خواجه دهی
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استاد
دکتر قنبر علی رئیس جلالی
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار
دکتر جمشید روزبه
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار
دکتر سعید بهزادی
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار
دکتر محمد مهدی ثاقب
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار
دکتر شاهرخ عزت زادگان
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار
دکتر مریم پاک فطرت
متخصص داخلی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار
رئیس بخش نفرولوژی: آقای دکتر قنبر علی رئیس جلالی
 
تاریخچه بخش کلیه و فشار خون
بیمارستانهای سعدی و نمازی شیراز از نخستین مراکز مراقبت بیماران کلیوی در ایران به شمار می روند. در سال 1344ش دکترحسین رونقی که از دانش آموختگان نفرولوژی در آمریکا بود به عنوان استادیار بخش داخلی فعالیت خود را آغاز کرد و تدریس آناتومی، فیزیولوژی و بیماریهای کلیوی به عهده ایشان گذاشته شده  بود. در آن زمان نارسایی کلیه، بیماری کشنده ای محسوب می شد. آقای دکتر رونقی در سال 1344 ، نخستین دیالیز صفاقی را برای بیماری که جراحات شدیدی داشت و دچار نارسایی حاد کلیه شده بود در بیمارستان سعدی شیراز انجام داد. این دیالیز کاملاً موفق بود و بیمار بهبود یافت و از آن پس به این روش درمانی اعتماد بوجود آمد به طوری که شش  ماه بعد دیالیز صفاقی در بیماران دیگری نیز انجام شد.(1)
اوائل سال 1345 ش یکی از مقامات عالی رتبه دولتی به علت ابتلای به نفروپاتی دیابت ، دچار نارسایی کلیه شده بود و در اغمای نارسایی کلیوی ناامیدانه نیازمند دیالیز بود.از آنجا که ریاست دانشگاه وقت ، به درمان او علاقمند بود، بودجه لازم جهت ایجاد واحد همودیالیز توسط ریاست دانشگاه تأمین شد و یک دستگاه همودیالیز اوائل سال 1346 خریداری شد و اولین واحد همودیالیز در همان سال در بیمارستان سعدی شیراز راه اندازی گردید. جهت انجام همودیالیز نیاز به ایجاد فیستول شریانی وریدی در دست بیمار بود که این عمل توسط آقای دکتر امیر جاهد انجام پذیرفت و  از آن پس بیماران زیادی در برنامه همودیالیز مزمن قرار گرفتند.در سال 1352 ش آقای دکتر جمشید هنری که نفرولوژیست باتجربه ای بود به بخش داخلی دانشگاه شیراز پیوست و سال بعد دکتر اصغر رستگار به بخش داخلی دانشکده پزشکی شیراز پیوست .با ورود آقایان دکتر هنری و رستگار به بخش داخلی ، مراقبت بیماران کلیوی پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد به طوری که انجام دیالیز صفاقی و بیوپسی کلیه در شیراز ممکن  شد و بخش همودیالیز نیز با دو دستگاه دیالیز، بیماران نارسایی کلیه را زیر پوشش گرفت و آقای دکتر رستگار مسئول آموزشی و برنامه ریزی بیماریهای کلیوی گردید. (2)هدف این بود که بیماران کلیوی به خوبی تحت مراقبت قرار گیرند ، از این رو  امکان انجام نمونه برداری کلیه فراهم شد و دستگاههای نوین تصویربرداری و آزمایشگاهی مورد لزوم مهیا گردید و این تجهیزات به خوبی به کار گرفته شدند.اولین دستگاه گازهای خونی و دستگاه اندازه گیری فشار اسمزی خون خریداری شد. در برنامه آموزشی دستیاران بیماریهای داخلی آموزش روش مراقتب از بیماران کلیوی و انجام دیالیز صفاقی قرار گرفت.با این همه ، با وجود پیشرفتهای انجام شده و تهیه امکانات لازم فنی و علمی هنوز مراقبت بیماران کلیوی با مشکلات زیادی همراه بود. به سبب محدودیت دستگاههای دیالیز و تعداد بیماران دفعات دیالیز حتی به یک نوبت در ماه می رسید و بسیاری از بیماران بدون انجام دیالیز و فقط با انجام درمانهای حمایتی مراقبت می شدند.با تلاشهای اعضای گروه نفرولوژی و همکاری مسئولین ، نخستین مرکز دیالیز پس از پیروزی انقلاب در بیمارستان سعدی شیراز راه اندازی شد. (2)
 از پیشرفتهای قابل توجه دیگر برنامه آموزش فوق تخصصی نفرولوژی در دانشگاه شیراز بود که برای اولین بار در ایران به همت آقای دکتر رستگار صورت گرفت و دو تن از متخصصین طب داخلی ، آقایان دکتر پرویز خواجه دهی و دکتر احمد مورکی در این برنامه آموزش دیدندوآقای دکتر خواجه دهی چندین ماه هم در خارج از کشور به این کار پرداخت .(2)

رئیس های گروه کلیه و فشار خون  از قبل تا کنون
 
آقای دکتر رستگار
آقای دکتر خواجه دهی
آقای دکترثاقب
آقای دکتررئیس جلالی
 
نام اساتید بخش در حال حاضر
آقای دکتر خواجه دهی
آقای دکتربهزادی
آقای دکتر دکتررئیس جلالی
آقای دکترروزبه
آقای دکترثاقب
خانم دکتر پاک فطرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آقای دکترعزت زادگان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-10 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ