اسامی اعضاء هیات علمی بخش غدد و متابولیسم
دکتر غلامحسین عمرانی
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استاد
دکتر مصباح شمس
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استادیار
دکتر غلامرضا پیشداد
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استاد
دکتر محمود سوید
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استاد
دکتر فریبا کریمی
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استادیار
دکتر محمدحسین دباغ منش
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استاد
دکتر علی زمانی
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استادیار
دکتر مرجان جدی
متخصص داخلی
فوق تخصص غدد و متابولیسم
استادیار

رئیس بخش غدد درون ریز و متابولیسم: آقای دکتر محمود سوید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-26 11:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ