گروه داخلی از 7 بخش داخلی تشکیل شده است که شامل:

1- بخش گوارش و کبد

2- بخش غدد و متابولیسم

3- بخش ریه

4- بخش کلیه و فشار خون

5- بخش روماتولوژی

6- بخش خون و آنکولوژی

7- بخش عفونی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-26 10:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ