تاریخچه گروه :
نویسنده:دکتر اکبر رجائی

مرحوم استاد دکتر ذبیح قربان که در سال 1284 شمسی در آباده فارس متولد شدند. تحصیلات خود را در دارالفنون آمریکائی بیروت به اتمام رساندند. پس از اتمام تحصیلات به فرانسه رفته و یکسال در لیون به تکمیل تحصیلات پرداخت و پس از اتمام تحصیلات خود به شیراز آمدند. ایشان علاوه بر افتتاح مطب خود در شیراز سالها ریاست کل بهداری استان فارس را بعهده داشتند. ایشان همواره در تلاش بودند که مرکزی در شیراز ایجاد شود که بتواند پزشکانی تربیت کند با بتوانند به بهبودی بهداشت و درمان مردم کمک شود. با تلاش پیگیر خود و با تماس های متعدد به وزارت بهداری موفق می شوند بکمک همکاران یک مرکز آموزش پزشکی بنام ((آموزشگاه عالی پزشکی یا بهداری)) را در آذر ماه سال 1325 در شیراز ایجاد کنند. ایشان با امتحان ورودی از دیپلم های فارغ التحصیل اولین گروه دانشجو را انتخاب و سال اول آموزشگاه عالی پزشکی افتتاح گردید. نظر ایشان این بود که این گروه یک دوره چهار ساله پزشکی را بگذرانند و با درجه لیسانس در پزشکی تحت عنوان ((بهدار)) در شهرستانها مشغول بکار طبابت شوند و پس از گذراندن تعهدی چهار تا پنج ساله مجددا" آموزش پزشکی خود را در دانشکده پزشکی بعنوان دانشجوی سال چهارم پزشکی شروع و دوره دکترای خود را بپایان برسانند. در بیمارستان سعدی که در سال 1319 شروع بکار کرده بود بخش های مختلف تشکیل گردید از جمله بخش داخلی. بخش داخلی بریاست مرحوم دکتر ابوالحسن دهقان و با همکاری جناب آقای دکتر صحت، مرحوم پرفسور دانا حائری، یک نفر پزشکیار و دیپلمه بنام دوشیزه نیره کریمی، دو نفر سرپرستار، دو نفر پرستار زن و دو نفر پرستار مرد و یک درمانگاه داخلی تحت نظر آقای دکتر کیانفر پزشک بهداری شروع بکار کرد.

آمار دو ساله بیماران بستری در بخش داخلی در سال 1328 تعداد 893 نفر و در سال 1329 تعداد 797 گزارش شده است. آماری دیگر در مورد بیمارانی که در درمانگاه داخلی دیده شده اند 2887 نفر که مورد معاینه قرار گرفته اند و از داروی رایگان استفاده کرده اند.

هدف مرحوم استاد دکتر قربان از ایجاد آموزشگاه عالی پزشکی و برقرار کردن آن ایجاد دانشکده پزشکی بود که با تلاش پیگیر خود و با همکاری همکاران موفق به اخذ مجوز ایجاد دانشکده پزشکی در شیراز می شوند و در  27 آذر ماه سال 1328 دانشکده پزشکی افتتاح و آغاز بکار می کند. تعدادی استاد از طرف وزارت فرهنگ جهت آموزش در شیراز در دانشکده پزشکی فرستاده می شوند و با استادان آموزشگاه عالی پزشکی آموزش دانشجویان آموزشگاه و دانشکده را عهده دار می شوند. اسامی استادان بصورت زیر می باشد: آقای دکتر ذبیح قربان، آقای دکتر ابوالحسن دهقان، آقای دکتر ابوالقاسم صحت، آقای پرفسور دانا حائری، آقای دکتر ایزدی، آقای دکتر حمیدی، آقای دکتر سیفی، آقای دکتر صدریه، آقای دکتر صمیمیان، آقای دکتر حقیقت، آقای دکتر عمید، آقای دکتر فاتحی، آقای دکتر فرزانه، آقای دکتر کاووسی،آقای دکتر محمودیان و آقای دکتر میر.

و تنها یک بخش داخلی در بیمارستان سعدی بوده و  استادان بیماریهای داخلی آقای دکتر ذبیح قربان، آقای دکتر ابوالحسن دهقان، آقای دکتر ابوالقاسم صحت و آقای دکتر پرفسور دانا حائری بودند که آموزش دانشجویان را بعهده داشتند و با اتمام اولین دوره شش ساله دانشکده پزشکی و فارغ التحصیل شدن دانشجویان اولیه دوره در سال 1334 آقای دکتر یگانه دوست که شاگرد اول کلاس شده بودند با استادان دیگر در آموزش همکاری پیدا کردند و سپس به آمریکا جهت تخصص فرستاده شدند و آقای دکتر حسام رادمنش هم که شاگرد دوم شده بودند بعنوان دستیار در اطاق تشریح همکاری را شروع کردند.

بیمارستان نمازی در سال 1334 افتتاح شد و پزشکان با تخصص های مختلف همه از آمریکا آمده بودند که عهده دار درمان بیماران بودند و آقای دکتر قربان همواره در تلاش بودند که بتوانند مدیریت بیمارستان را وادار به قبول پذیرفتن انترنها جهت آموزش کنند که بالاخره در حدود سال های 1340 و 1342موفق می شوند. پس از دکتر ذبیح اله قربان سرپرستی و اداره و دانشکده پزشکی بعهده جناب آقای دکتر فرهمند قرار گرفت که انصافا از مدیران بسیار شایسته و لایق دانشکده پزشکی محسوب می گردند. پس از ایشان طی حکمی توسط آقای اسداله علم ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر ابوالقاسم قوامی ابتدا بصورت سرپرست و سپس بعنوان ریاست دانشکده پزشکی منصوب شدند.

در سال 1352 آقای دکتر خسرونصر ریاست بخش داخلی را به آقای دکتر فرامرز اسماعیل بیگی سپردند و خود ریاست دانشکده پزشکی را بعهده گرفتند و آقای دکتر اصغر رستگار معاونت آموزشی بخش داخلی را عهده دار شدند. در حالیکه بخش داخلی در بیمارستان سعدی و بیمارستان نمازی  بود در بیمارستان حافظ هم بخش داخلی وجود داشت و بخش روماتولوژی هم در بیمارستان حافظ بود. بخش بیماریهای عفونی و سی سی یو نیز در بیمارستان نمازی وجود داشت.

گروه هیئت علمی بخش داخلی هم عبارت بودند از:

گروه قلب ( آقای دکتر صحت، آقای دکتر هنجنی، دکتر هدایت اله هدایتی، دکتر عمیدی، دکتر جلالی، دکتر مستوفی ماب، دکتر گابریل)

گروه گوارش (دکتر نصر، دکتر برهانمش، دکتر قوامی، دکتر باقری، دکتر حسامی)

گروه ریه ( آقای دکتر یگانه دوست)

گروه خون (دکتر حق شناس، دکتر اسماعیل بیگی، دکتر رافت، دکتر خجسته، دکتر مجاب)

کلیه ( دکتر رستگار، دکتر رونقی، دکتر هنری ، دکتر خواجه دهی)

روماتولوژی (دکتر اقتداری، دکتر رجائی، دکتر سلامی، دکتر هادی هدایتی)

نورولوژی ( دکتر محسن محلوجی، دکتر احیائی)

عفونی (دکتر مولوی)   

غدد (دکتر شهمنش، دکتر عمرانی، دکتر معطری)

داخلی (دکتر صداقت، دکتر مجید صدیق، دکتر منتظری)

پوست( دکتر سدیفی، دکتر نیک پور، دکتر محزون)

و بعضی از پزشکان آمریکائی هم به بخش دعوت می شدند و برای یک الی دو ماه راند می کردند و کنفرانس می دادند نظیر دکتر Seldin ، دکتر Licthten stain ، دکتر  Russell ، دکتر  Shelburne ، دکتر  Warin ، دکتر  Morris و دکتر Leppard.

در حدود سال 1360 بود که از گروه هیئت علمی ذکر شده تنها آقای دکتر هنجنی، آقای دکتر حق شناس، آقای دکتر رجائی، آقای دکتر سدیفی، آقای دکتر خواجه دهی، آقای دکتر عمرانی، در بخش ماندند و بتدریج بقیه بخش را ترک کردند و اکثریت و حتی نزدیک به کل آنها به خارج از ایران مسافرت کردند بجز آقای دکتر جلالی که بدنبال ناراحتی قلبی در آلمان مورد عمل جراحی قلب قرار گرفتند و در اطاق عمل فوت کردند و آقای دکتر سلامی هم پس از چند سالی محدود از دانشکده بیرون رفتند و مطب خصوصی دائر کردند.

از حدود همین سال 1360 بود که رزیدنت های فارغ التحصیل بخش داخلی بعنوان هیئت علمی پذیرفته شدند و شروع بکار کردند. از جمله آقای دکتر امینیان، آقای دکتر افراسیابی، آقای دکتر صادق الوعد، آقای دکتر مجتهدی، آقای دکتر رضائیان، آقای دکتر توحیدی که خود رابه مشهد منتقل کردند و آقای دکتر حسینی و آقای دکتر ملک زاده افراد دیگر که اکنون جزء هیئت علمی هستند بتدریج پذیرفته شده و شروع بکار کردند. از واپسین ماههای سال 1359 بعهد آقایان دکتر عمرانی، دکتر امینیان، دکتر صادق الوعد ، دکتر ملک زاده و آقای دکتر حسینی هر کدام مدتی مدیریت بخش را عهددار شدند و پس از آنها آقای دکتر صابری فیروزی و در پایان آقای دکتر لنکرانی که سالهای بیشتری را عهده دار این مدیریت بودند و اکنون که آقای دکتر سوید این مدیریت را عهده دار هستند. استادان آقای دکتر هنجنی، آقای دکتر رجایی، آقای دکتر حق شناس و آقای دکتر خواجه دهی بتدریج در سالهای اخیر بازنشسته شدند و در حال حاضر بخش دارای 55 نفر هیئت علمی می باشد.

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-24 8:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ