طرح دوره گروه داخلی(فيزيوپاتولوژي
)

 اندوکرین

بیماری های کلیوی

فیزیوپاتولوژی ریه

 

 

طرح دوره گروه داخلی( استیودنتی(

كارآموزي داخلي استيودنتي

طرح جلد

 

 طرح دوره گروه داخلی )ااکسترنی(

كارآموزي داخلي اكسترني

طرح جلد

 

طرح دوره گروه داخلی(اینترنی)

كارورزي داخلي اينترني

کارورزی اتفاقات( اینترنی)

طرح جلد

  

طرح دوره گروه داخلی(دستياری)

بيماريهاي داخلي

  

طرح دوره گروه داخلی(دستيار فوق تخصصی)

ريه

گوارش و کبد بزرگسالان

خون و آنکولوژي بزرگسالان

غدد و متابوليسم بزرگسالان

روماتولوژي

نفرولوژي

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-17 12:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ