مدیران گروه داخلی از سال 1352 تا کنون به ترتیب :
* آقای دکتر ابوالحسن دهقان
* آقای دهقان
* آقای دکتر صحت
* آقای دکتر قربان
* آقای دکتر قوامی
* آقای دکتر نصر
* آقای دکتر اسماعیل بیگی
* آقای دکتر رستگار
* آقای دکتر عمرانی
* آقای دکتر امینیان
* آقای دکتر صادق الوعد
* آقای دکتر ملک زاده
* آقای دکتر حسینی
* دکتر صابری فیروزی
* آقای دکتر لنکرانی
* آقای دکتر سوید
*آقای دکتر حسینی اصل
و اکنون نیز جناب آقای دکتر مصباح شمس این مدیریت را عهده دار هستند.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-26 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ