معرفی گروه :

آموزش تخصصي طب داخلي به عنوان يكي از قديميترين رشته هاي تخصصي، بيش از يك قرن است كه در دنيا راه اندازي شده است. در ابتدا يك متخصص داخلي طوري تربيت مي شد كه بتواند با استفاده از تواناييهاي خود مراقبت هاي لازم را براي تمامي بيماريهاي داخلي انجام دهد. ولي با پيشرفت بشر در زمينه هاي مختلف پزشكي و پيشرفت علوم و تكنولوژي و وسايل تشخيصي درماني مختلف بعضي تخصصها و رشته هاي فوق تخصصي از آن منتزع شد. طول دوره آموزشي در اكثريت قريب به اتفاق مراكز معتبر دنيا سه سال ميباشد.

كوريكولوم اين رشته مشتمل بر آموزشهاي بر بالين (بخشهاي بستري و درمانگاهها) و آموزش در گروه هاي كوچك (جلسات كنفرانس، گزارشهاي و آموزشهاي اخلاق ( Management صبحگاهي و عصرگاهي، مورتاليتي و حرفه اي، روشهاي مطالعه و جستجوي مطالب، روشهاي پژوهش و ارائه نتايج آن در قالب پايان نامه، درمان بر مبناي شواهدوغيره استوار است. در سالهاي اخير در اكثر دانشگاههاي معتبر دنيا،بازنگري عمده اي در اهداف آموزشي و روش هاي سنجش مهارتهاي دستياران به عمل آمده است. بورد داخلي كشور آمريكا شش معيار اصلي براي سنجش كفايت دستياران تعريف كرده است كه شامل :

مراقبت از بيمار، دانش پزشكي، پيشرفت و يادگيري بر مبناي كار عملي، مهارتهاي ارتباطي، رعايت اصول حرفه اي پزشكي و آشنايي و توانايي كار در سيستم بهداشتي درماني ميباشد. سالانه برنامه هاي آموزشي متنوعي براي اساتيد اين رشته به منظور ارتقاي سطح آموزش ويادگيري دستياران اجرا مي شود. بر همين اساس در دهه 1990 و بعد از آن دانشكده هاي پزشكي علاقه داشته اند . در (Curriculum) خاصي براي اصلاح برنامه هاي آموزشي (Tomorrows Doctors) انگلستان در سال 1993 ، انتشار پزشكان فردا ،(GMC= General Medical Council) توسط شوراي پزشكي عمومي موجب شد تا اولياي امورمتوجه عدم توانايي برنامه هاي سنتي آموزش در آماده سازي فراگيران براي طبابت باليني در قرن 21 شوند. در آمريكا و كانادا با انتشار از سوي شوراي اعتبار بخشي Core Competencies تواناييهاي اساسي يا Cans Med و گزارش پروژه ي 2000 (ACGME) آموزش پزشكي تخصصي نيازهاي جديدي در ،(RCPSC) از سوي كالج سلطنتي پزشكان و جراحان كانادا برنامه هاي آموزش پزشكي تخصصي مشخص شد. اين عوامل باعث شد تا بيشتر دانشكده هاي پزشكي دست به تدوين و اصلاح برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي جهت رفع نيازهاي جامعه بزنند.

رشته تخصصي بيماريهاي داخلي يكي از قديمي ترين رشته هاي تخصصي موجود در ايران مي باشد. اين تخصص در كشور ما قدمتي بيش از چهل سال دارد. تا قبل از سال 1357 تنها 4 دانشگاه در اين رشته دستيار مي پذيرفتند ولي با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و گسترش آموزش عالي در كشور و همچنين ادغام وزارت بهداري و دانشكده هاي گروه پزشكي و تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تعداد دانشگاه هاي مجري اين برنامه افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كرد به طوريكه در آخرين دوره پذيرش دستياري توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در سال 1385 در 25 دانشگاه بيش از دويست ( 200 ) نفر دستيار داخلي پذيرش شده است . با پيشرفت دانش و مهارتهاي پزشكي در كشور رشته هاي تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، نورولوژي و قلب و عروق از اين تخصص منتزع شد. بعلاوه با راه اندازي رشته هاي فوق تخصصي غدد درون ريز، گوارش بالغين، بيماريهاي كليه، بيماريهاي مفاصل و بافت همبند، بيماريهاي خون و انكولوژي، و بيماريهاي ريه و بيماريهاي قلب و عروق و فوق تخصصي شدن درمانها و نبود يك سيستم ارجاع در نظام بهداشتي درماني كشور وضعيت نامناسبي از نظر آموزش طب داخلي عمومي و جايگاه يك متخصص داخلي در اين سيستم ايجاد شده است.

با توجه به نقش مهم متخصص داخلي در نظام سلامت و نياز روزافزون كشور ما ايران و كشورهاي منطقه به اين رشته تخصصي و ارتباط تحصيلي اين رشته با رشته هاي مختلف فوق تخصصي داخلي به عنوان پيش نياز، و تاثير مهم اين رشته در آموزش دانشجويان پزشكي و پزشكان عمومي ، تهيه كوريكولوم و اين رشته اهميت خاصي در ارتقاي سطح آموزش، پژوهش، Log book دستياران و در نتيجه درمان بيماران وتامين سلامت جامعه خواهد داشت.

 

اهداف و رسالت کلی گروه

رشته بيماريهاي داخلي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه دانش آموختگان آن با كسب دانش، مهارت، نگرش و رفتارهاي لازم،در جهت پيشگيري، ارزيابي، تشخيص، مراقبت، درمان و پيگيري بيماري هاي داخلي اقدام مي نمايند.

ماموريت رشته داخلي تربيت متخصصيني است كه ضمن ارائه عالي ترين سطوح مراقبت، تشخيص و درمان علمي و مبتني بر شواهد براي بيمار، نگرش جامعه نگر و حرفه اي داشته و در آموزش علوم پزشكي و توليد علم و پژوهش و اخلاق پزشكي فعال باشند.

دانش آموختگان رشته بيماريهاي داخلي در جامعه، در نقش هاي زير انجام وظيفه خواهند نمود:

تشخيص دهنده

درمانگر

مدير

مشاور

پيشگيري كننده

آموزش دهنده

پژوهشگر

خودآموز

حافظ حقوق بيماران وهمكاران

 

وظايف حرفه اي دانش آموختگان رشته داخلي

-1 تشخيص، درمان، مراقبت و پيشگيري در سطوح سه گانه براي بيماران

-2 برقراي ارتباط مناسب با بيمار، خانواده وي وهمكاران گروه پزشكي

-3 پاسخ به مشاوره ها و ارجاعات درسيستم بهداشتي درماني

-4 رعايت اصول درخواست مشاوره وارجاع بيماران درموارد نياز

-5 مديريت تيم درمان در درمانگاه، بيمارستان و اورژانس

-6 ارتقاء توانمندي هاي علمي وعملي خود در زمينه طب داخلي

-7 آموزش به بيماران و مردم.

-8 آموزش به جامعه پزشكي ، دانشجويان و دستياران در صورت احراز صلاحيتهاي

آكادميك

-9 انجام پژوهش

-10 ارائه گزارشهاي علمي

-11 رعايت موازين اخلاق پزشكي

-12 دفاع از حقوق حقه بيماران و همكاران در مواقع ضروري و در مراجع قانوني

 

توانمنديهاي دانش آموختگان رشته داخلي

(Communication) • توانمنديهاي برقراري ارتباط

توانمندي تهيه شرح حال

توانمندي معاينه بيماران

توانمندي استدلال و قضاوت باليني

توانمندي استفاده از متون تخصصي

توانمندي استفاده از رايانه، نرم افزارهاي مورد نياز تخصصي و اينترنت

Paper Writing ، * توانمندي انجام پژوهش

توانمندي آموزش

توانمندي مديريت

(Consulting, Counselling) • توانمندي درخواست و ارائه مشاوره

توانمندي طبابت مبتني بر شواهد

 

روش هاي عمده آموزش (روش هاي يادگيري و ياددهي)

آموزش در گروههاي كوچك: آموزش بر بالين بيمار، كارگاههاي اموزشي،آموزش درمانگاهي، ژورنال كلاب

-1 آموزش در گروههاي بزرگ : سخنراني -كنفرانس هاي درون بخشي و بين بخشي،

موربيديتي و مورتاليتي ، CPC ، گزارش صبحگاهي

-2 يادگيري بر اساس تمرين و انجام فعاليتهاي درماني و بازخورد مناسب

-3 خود يادگيري

-4 انجام پژوهشهاي كاربردي

-5 بازخورد سنجش هاي كتبي و عملي به دستياران

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-28 13:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ