در هر ماه تعدادی از دانشجویان اکسترن دوره آموزشی یکماهه خود را در بخش گوش حلق و بینی مبگذرانند .تهداد آنها در هر ماه متغیر بوده و در طی این یکماه با اصول بیماریهای گوش حلق و بینی آشنا میشوند.
دانشجویان اینترن دوره یک ماهه انتخابی خود را در این بخش میتوانند بگذرانند که برنامه آموزشی آنها عمدتا در اورژانس خلیلی و درمانگاه میباشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-23 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ