فرح نوروزي

مدرك تحصيلي:ديپلم

سمت : مسئول دفتر بخش

شرح وظايف : بايگاني نامه ها ، مسئول اتوماسيون ، مسئول نمرات اينترنها و دانشجويان ، انجام كارهاي محاسباتي مربوط به دانشجويان، ارسال برگه ارزشيابي دانشجويان ، پاسخگويي به تلفن و انجام امور ارباب رجوع ، هماهنگ كننده برنامه  وجلسات بخش ، انجام امور تداركاتي دفتر گروه و درخواست خريد وسايل

فرشته ابراهيم زاده

مدرك تحصيلي: ديپلم

سمت : متصدي امور دفتري

شرح وظايف : مسئول وب سايت گروه ، مسئول اتوماسيون پژوهشي گروه ،  هماهنگ كننده جلسات مربوط به  دفاع پروپزال و پايان نامه ها ي دستياران و دانشجويان و ارسال فرم هاي مربوطه به دانشكده ،  تايپيست گروه گوش حلق و بيني  

كاظم زارعي

مدرك تحصيلي: كارشناس شنوايي سنجي

سمت : مسئول بخش شنوايي سنجي

حورا نادري

مدرك تحصيلي: كارشناس

سمت :  كارشناس شنوايي سنجي

شرح وظايف: بررسي درخواست آزمايش، ارائه آموزش هاي لازم جهت بيمار

انجام آزمايشات مختلف شنوايي بر اساس استانداردهاي موجود، ثبت نتايج آزمايشات در فرم هاي مربوطه ، برنامه ريزي مشاوره با بيماران در زمينه هاي توانبخشي

سميه غواصه

مدرك تحصيلي: ديپلم

سمت : منشي بخش شنوايي سنجي ، گفتاردرماني ، كاشت حلزون

شرح وظايف: پذيرش و نوبت دهي بيماران و ارجاع جهت انجام امور حسابداري، تشكيلپرونده جهت بيماران كاشت حلزون،تايپ نامه ها و بايگاني نامه هاي رسيده و ساير مدارك 

سكينه منبتي

مدرك تحصيلي: كارشناس گفتار درماني

سمت : مسئول بخش گفتار درماني، عضو تيم كاشت حلزون شنوايي

شرح وظايف: رسيدگي به امور بخش با هماهنگي مديريت بيمارستان و رئيس بخش كاشت حلزون شنوايي، ايجاد هماهنگي ها و برنامه ريزيهاي لازم در امر درمان بيماران با پرسنل بخش ، ارزيابي و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان ، توانبخشي بعد از عمل كاشت حلزونكه شامل تنظيم برنامه درماني، مشاوره گفتار درماني به خانواده بيماران

ليلا منشي زاده

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس

سمت : كارشناس گفتاردرماني ، عضو تيم كاشت حلزون شنوايي فارس

شرح وظايف: ارزيابي ، تشخيص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان ة ارائه مشاوره گفتاري به بيمار و خانواده در خصوص نحوه انجام تمرين در منزل ، برگزاري جلسات توانبخشي بيماران قبل و بعد از عمل جراحي كاشت حلزون شنوايي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-16 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ