اعضاء هیات علمی گروه گوش و حلق و بینی

دکتر سید بصیر هاشمی     

مدیر گروه و مسئول مرکز کاشت حلزون

دکتر بیژن خادمی

مسئول واحد سر وگردن

دکتر محمود شیشه گر

مسئول واحد وزوز گوش

 عضوتیم کاشت حلزون

دکتر بهروز گندمی

مسئول آزمایشگاه آندوسکوپی بینی وسینوس در پزشکی قانونی

دکتر ابوالحسن فرامرزی

عضو تیم کاشت حلزون

مسئول بخش در بیمارستان شهید دستغیب

دکتر کامیار ایروانی

معاون آموزشی دانشجویی

معاون آموزشی دستیاری

دکتررضا کبودخانی

معاون پژوهشی

دکتر مسعود کاویانی

استاد افتخاری بخش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-23 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ