فعاليتهاي اجرايي شامل:

شركت در كميته هاي مختلف دانشگاه

اجراي كامل و درست قوانين آموزش و تحصيلي


فعاليتهاي آموزشي شامل :

برنامه هاي ماهيانه آموزشي جهت دانشجويان

برنامه ماهيانه آموزشي جهت دستياران

 كنفرانس هاي هفتگي ، ژورنال كلاب، راند اموزش، گراند راند

 تعامل با گروه هاي باليني ديگر در ارائه كنفرانسها
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-21 14:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ