فاطمه حکیم الهی

مدرک تحصیلی : دیپلم
سمت : متصدی امور دفتری
-
تنظیم و هماهنگ کننده جلسات شورای گروه  
-
تنظیم کلاسهای دانشجویان
-
جوابگو تلفن
-
تنظیم نامه ها و بایگانی
-
ارسال برگه ارزشیابی دانشجویی و پاسخگویی به آنها
-
تکثیر سئوالات امتحانی دانشجویان در آخر هر ماه
-
راهنمایی ارباب و رجوع و تماس با قسمت های مختلف جهت تسریع امور
-
همکاری با مرکز تحقیقات پوست در مورد فاکس کردن
حضور و غیاب دانشجویان هر ماه
-
مامور خرید و در صورت نیاز اموالی کردن  مواد غیر مصرفی
شماره تماس: 2319040

زهرا صادقی

مدرک تحصیلی دیپلم
سمت : متصدی امور دفتری  

ثبت نمرات اینترنها
ثبت نمرات دستیاران
هماهنگ کننده کلاسهای دانشجویی و دستیاری
هماهنگ کننده ژورنال کلاب
مسئول اتوماسیون
مسئول وب سایت
تنظیم برنامه اساتید و دستیاران
بایگانی
تایپ سئوالات دستیاران و دانشجویان
تحویل گیرنده وسایل بخش
مسئول تعمیرات وسایل آموزشی
نگهداری وسایل کمک آموزشی
ارسال برگه های ارزشیابی
وارد کردن مرخصی اساتید و دستیاران
جوابگو تلفن
همکاری با مرکز تحقیقات
 شماره تماس : 2319049

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-20 13:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ