عنوان طرح

نام ونام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال

بررسی رابطه کمبود  ژنتیکی آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز با بیماری پیسی

دکترمحمد رضا نمازی

دکترامیر حسین فرحی جهرمی

1390

مقایسه اثر بخشی کرم سرتاکونازول 2%و پماد هیدروکورتیزون 1% در بهبود ضایعات بیماران مبتلا به درماتیت اتوپیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز

دکتر فریده جوکار

دکترنسرین صاکی

1390

گزارش مجموعه موارد لیشمانیوز جلدی فرم اریسیپلوئید از نظر یافته های دموگرافیگ  نوع سوش عامل بیماری و نحوه پاسخ به درمان

دکتر فرهاد هنجنی

دکترنسرین صاکی

1390

مقایسه اثر پردنیزولون و تاکرولیموس با پردنیزولون و آزاتیوپرین در درمان بیماران پمفیگوس ولگاریس بستری شده در بخش پوست دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1391-1390

دکتر لادن دستغیب

دکترمریم ساداتی

1390

بررسی تاثیر اتیل و انیلات موضعی روی افزایش کارایی نور درمانی  در درمان ویتیلیگو

دکترمحمد رضا نمازی

دکترامیر کلافی شتربانی

1390

بررسی مقایسه ای فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین سرمی در بیماران مبتلا به طلاسی منطقه ای و گروه کنترل

دکتر محمد رضا نمازی

دکترارمغان اشرف

1390

بررسی اثر درمانی زیر جلدی انوکساپارین در بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس

دکتر لادن دستغیب

دکترامیر حسین موذن

1390

بررسی موتاسیون kit ملانومای اولیه پوست و مخاط و متاستازهای آن با بروز ایمیونوهیستوشیمی

دکترفاطمه ساری اصلانی

دکترامیر رضا دهقانیان

1390

مطالعه بالینی دو سویه کور در مورد تاثیر فرآورده موضعی گیاهی بر روی کراتودرمای کف پا

دکتر لادن دستغیب

دکترمیلاد بهروزی

1390

value of CD 10 expression in differentiation cutaneous basal from squamous cell carcinomas and benign tumors of cutaneous appendages originating from the hair follicle

دکترفاطمه ساری اصلانی

 

1390

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-23 10:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ