برنامه دوره یکماهه پوست دانشجویان پزشکی مقطع عمومی
 


مقطع
: كارآموزي (اجباري )، كارورزي (اختياري)
طول دوره : يك ماه
تعداد واحد : سه واحد
پيش نياز : دروس علوم پايه ، فيزيوپاتولوژي ، مقدمات پزشكي تئوري و باليني و پس از طي دوره استيودنتي
مكان : درمانگاه پوست ( طبقه سوم ساختمان الحاقي ) و بخش پوست ( طبقه دوم ساختمان اصلي ) بيمارستان شهيد دكتر فقيهي
تعداد درمانگاه =7 كلينيك
تعداد تخت بستري =21 تخت

 
آموزش دهندگان :

1-      اعضا هیات علمي گروه پوست :

 • دکتر فرهاد هنجنی (رئیس گروه )
 • دكتر رحمت اله سلمانپور
 • دكتر مريم عماد
 • دكتر لادن دستغيب
 • دكتر فريده جوكار
 • دكتر محمد رضا نمازي
 • دکتر شاهین آقایی (معاون آموزشی )
 • دکتر مژده سپاس خواه
 
2-

دستياران گروه پوست
   
1-   برنامه آموزشي :
 
برنامه آموزشي بخش پوست شامل حضور در كلاسهاي نظري ، ويزيت بيماران سر پايي در درمانگاه و ويزيت بيماران بستري در بخش مي باشد .


الف) كلاسهاي نظري :

هر روز با استثنا روزهاي شنبه و پنج شنبه كه راند آموزشي بيماران بستري برگزار مي شود ، كلاسهاي نظري توسط اساتيد از ساعت 9-8 و  در روز سه شنبه از ساعت 11-9 در سالن كنفرانس بخش برقرار مي باشد .


عناوين كنفرانس ها شامل :

مقدمه شامل آشنایی با بخش و معاینه پوست (توسط دستيار ارشد )
بیماریهای عفونی پوست:(بیماریهای ویروسی پوست، بیماریهای قارچی پوست، بیماریهای انگلی پوست)
بيماريهاي پاپولواسكواموس
بيماريهاي مو وناخن 
 اگزما وانواع آن 
 درماتوزهاي صورت
بثورات دارويي
پوست در بيماريهاي سيستميك 
 بيماريهاي پوستي كودكان و نوزادان
داروهاي موضعي در پوست
تومورهاي خوش خيم پوست
تومورهاي بدخيم و پيش بدخيم پوست
خارش ژنرالیزه
تظاهرات پوستی بیماری ایدز
 
  
 ب) ويريت بيماران سر پايي در درمانگاه :

هر روز به استثنا ء روزهاي شنبه و سه شنبه از ساعت 9 صبح درمانگاه پوست با حضور اساتيد پوست برقرار مي باشد .
حضور فعال دانشجويان (به جز دانشجويان كشيك ) در درمانگاهها الزامي مي باشد همزمان LOG BOOK تكميل وتوسط استاد امضا و مهر مي شود .


ج) ويزيت بيماران بستري در بخش :

هر روز هفته بيماران بستري توسط دستيار بخش و دانشجويان كشيك ويزيت مي شوند . حضور اكسترن يا اينترن روز قبل و همانروز در حين راند الزامي مي باشد . پس از آن در صورتي كه كشيك ها وظايف خودرا در رابطه با بيماران بخش انجام داده باشند با اجازه دستيار بخش مجاز به شركت در برنامه درمانگاهها مي باشند .
روزهاي شنبه و پنج شنبه هر هفته راند آموزشي با حضور استاد و دستيار بخش و كليه دانشجويان برگزار مي شود و کنفرانس های دانشجویی در همین روز ها پس از راند آموزشی برگزار می شود .
مدت راند حداقل 3 ساعت ( از ساعت 9 تا 12) مي باشد .


2-اهداف آموزشي :

 • كسب مهارت در ايجاد ارتباط مناسب با بيماران پوستي ، اخذ شرح حال و انجام معاينه فيزيكي پوست و معرفي بيماران بصورت شفاهي ( سر راند) يا كتبي ( در پرونده بيمار ) با توجه به رعايت بكار گيري صحيح سميولوژي پوست
 • تشخيص ودرمان اوليه و پيشگيري بيماريهاي شايع پوست ، مو وناخن
 • بيمار يابي و تشخيص بيماران پوستي كه احتياج به ارجاع و خدمات تخصصي دارند
 • انجام اقدامات تشخيصی مانند دياسكوپي ، تست نيكولسكي ، گرفتن اسمير قارچ ......
 • آشنايي با اقدامات تشخيصي و درماني مانند بيوپسي پوست ، لامپ وود ، تست PATCH ، ايمونوتراپي ، نوردرماني 
 • آشنايي و تشخيص تظاهرات پوستي بيماريهاي سيستميك ( روماتولوژيك ، نورولوژيك ، آندوكرين ، ايدز ......)
 • آشنايي با داروهايي كه ممکن است منحصراً در بخش پوست و بيماران پوستي مصرف شوند (رتينوئيدها ، داپسون ، پسورالن ، ضد قارچ ها ....) و داروهاي موضعي پوستي (ضد أكنه ، .....)

 

 

محتوای برنامه آموزشی اکسترنها گروه پوست ( Core Curriculum ) 

 

عنوان محتوا

ردیف

 نشانه شناسی بیماریهای پوست ، نحوه برخورد با تظاهرات بالینی موارد شایع پوستی

1

مقدمه ای بر آناتومی و هیستوپاتولوژی پوست

2

نحوه برخورد با بیماران مبتلا به درماتیت ها (شامل اتوپیک ، سبوره ایک  ، تماسی ، سکه ای فوتودرماتیت ، درماتیت کهنه شیر خوار

3

نحوه برخورد با بیماریهای قارچی سطحی پوست ( شامل درماتوفیتوز ، کاندیدیازیس و پیتریازیس ورسیکالر )

4

نحوه برخورد با بیماریهای باکتریال پوست (شامل زرد زخم ، سلولیت ، فولیکولیت ، کورک ، کفگیرک و اریتراسما)

5

نحوه برخورد با بیماریهای ویروسی پوست (شامل تب خال ، زونا ، آبله مرغان ، زگیل ، مولوسکوم

6

نحوه برخورد با ریزش مو : فیزیولوژی رشد مو- اتیولوژی و انواع ریزش مو ( ریزش موی منطقه ای ، اندروژنتیک ، سیکاتریسیل ) و موارد ارجاع

7

نحوه برخورد با بیماریهای انگلی پوست (شامل گال- شپش سالک)

8

نحوه برخورد و ارجاع بیماریهای مایکوباکتریال پوستی ( سل پوستی جذام )

9

نحوه برخورد با بیماریهای مقاربتی : سیفلیس ، ایدز

10

نحوه برخورد با بیماریهای ایمونوبولوز پوستی و موارد ارجاع (پمفیگوس ، بولوز پمفیگوئید ، درماتیت هرپتی فرم )

11

نحوه برخورد با بیماریهای اریتماتواسکواموی پوستی و موارد ارجاع (شامل پسوریازیس ، لیکن پلان و پیتریازیس روزه آ)

12

نحوه برخورد با اورژانس های پوستی  و موارد ارجاع ( کهیر آنژیوادم اریترودرمی و سندرم استیونس جانسون)

13

نحوه برخورد با تومورهای پوستی وموارد ارجاع

Squamous cell carcinoma , Basal cell carcinoma  ,Malignant melanoma

14

نحوه برخورد با آکنه ولگاریس و موارد ارجاع

15

نحوه برخورد با بیماری برص و موارد ارجاع

16

نحوه برخورد با بیمار مبتلا به خارش ژنرالیزه

17

بهداشت و پیشگیری از بیماریهای پوستی

18

 

 

 

 

 

 

 

3-شرح وظايف :
 • ساعات كار در بخش پوست از ساعت 8 صبح تا پايان كار درمانگاه يا راند بخش خواهد بود وروزهاي جمعه تعطيل مي باشد .
 • كشيك دانشجويان از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد مي باشد و بايد حتماً در ساعت 8 صبح روز بعد جهت معرفي بيمار و راند WORKING روزانه با حضور استاد و دستيار بخش حضور داشته باشند .
 • در برنامه ريزي كشيك براي هر روز دو  نفر دانشجو تعيين مي گردد و حضور هر دو نفر در كل ساعات كشيك در بيمارستان الزامي مي باشد . تعداد كشيك بستگي به تعداد دانشجويان معرفي شده و حداقل 5 شب خواهد بود .
 • اهم وظايف محوله به دانشجويان در گروه پوست شامل موارد زير مي باشد :
 • ويزيت منظم روزانه بيماران مربوطه و ثبت گزارش در پرونده
 • حضور فعال در درمانگاه روزانه طبق برنامه تعيين شده و گروه بندي انجام شده و مشاركت در بحث گروهي
 • حضور در كشيك ها و پذیرش مسئوليت كل بيماران بستري در بخش و بيماران بستري شده در همانروز تحت نظارت دستياران كشيك
 • راند WORKING روز بعد از كشيك  به همراه كشيك روز بعد  در معيت استاد و دستيار بخش و معرفي بيماران جدید  .
 • حضور فعال در راند آموزشي ، معرفي كامل بيمار و واقف بودن به مشكلات وي و تفسير و بيان راههاي تشخيصي ودرماني 
 • حضور در كنفرانس هاي آموزشي نظري ارائه شده توسط  اساتيد
 • خود آموزي و مطالعه انفرادي
 • شركت فعال در برنامه هاي آموزشي بخش وهر گونه ارزشيابي در مورد آن ودر صورت لزوم  انجام كارهاي تحقيقاتي
 • احترام و رفتار مناسب با بيماران و خانواده ایشان و ديگر افراد گروه درماني و رعايت نظم  و شئونات ظاهري
 
 
 
 4- نحوه ارزشيابي :

 • ارزشيابي معلومات تئوري(آزمون كتبي) در پايان دوره به صورت سئوالات چهار گزينه اي MCQ و امتحان تشخيص باليني از روي اسلايد باليني به صورت تشريحي كوتا ه
 • ارزشيابي ( نمره شفاهي ) بر اساس نحوه فعاليتهاي آموزشي ، درماني دانشجو بوسيله استاد و دستيار بخش و دستيار ارشد و همچنين در نظر گرفتن هر گونه غيبت يا اهمال
 • نحوه محاسبه: نمره آزمون كتبي 50%+ نمره شفاهي 50% خواهد بود .
 • نمرات نهايي تا روز هفتم ماه بعد در بورد مخصوص دانشجويان نصب مي گردد و پس از آن هيچگونه اعتراضي (موجه يا غير موجه ) پذيرفته نخواهد شد .
 • در صورت عدم تحويل LOG BOOK نمره دانشجو به دانشكده ارسال نخواهد گرديد .

  5- منابع :
 • Thomas P.Habif et al .Clinical Dermatology  ( Mosby)
 • مطالب ارائه شده در كنفرانسهاي كلاسهاي نظري اساتيد
 • بحث هاي ارائه شده در راندهاي آموزشي
 
6- نمونه logbook :

مشاهده logbook
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-15 15:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ