پریسا ابوتراب

 

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت : کارشناس آموزش

شماره تماس : 3317

  

سلما قائمی

 

مدرک تحصیلی : دیپلم تجربی

سمت : متصدی امور دفتری

شماره  تماس : 3318

  

میناوزیرزاده

 

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت : کارشناس آموزش

شماره تماس : 3317

  

حجت اله یوسف زاده

 

مدرک تحصیلی : سیکل

سمت : نیروی خدماتی

شماره تماس : 3318

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-13 8:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ