كتابها :

در بخش پزشکی اجتماعی يک کتابخانه کوچک مشتمل بر 400جلد کتاب جهت استفاده دستیاران پزشکی اجتماعی موجود بوده اکثر این کتب  با موضوعات اپیدمیولوژی , آمار حیاتی  و بهداشت عمومی می باشد.همچنين کتابهاي جديد در اين گروه خريداري گرديده و به کتابخانه اضافه شده است.

مجله ها :

دو ژورنال زیر که به شکل مرتب برای اساتید گروه پزشکی ارسال می گردد توسط ایشان به کتابخانه اهدا می گردد بنابراین کلیه دوره های جدید این دو ژورنال بطور مرتب در کتابخانه موجود است :

International Journal of Epidemiology

Eastern Mediterranean Health Journalمتاآناليز و مرور سيستماتيك

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-2 13:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ