درنوزدهمین دوره جشنواره علوم پزشکی رازی ،
دکتر مهرداد عسکریان استاد گروه پزشکی اجتماعی به عنوان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کمیته تخصصی علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه معرفی شدند.نمونه جدید فرم رضایت آگاهانه

 آدرس ايميل كميته منطقه اي اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز :Researchethic@sums.ac.ir
         آدرس سالنامه آمار سال1390 معاونت بهداشتي : http://fhc.sums.ac.ir 

**احتراماً به استحضار مي رساند كه پيرو مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 19/6/91 كليه دانشجويان دوره دكتراي عمومي ،دكتراي تخصصي و فلوشيپ دانشكده هاي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي موظفند جهت اخذ مدرك تحصيلي خود از اداره كل آموزش يك مقاله چاپ شده يا پذيرفته شده مربوط به پايان نامه با آدرس وابستگي سازماني
“Affiliation”دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارائه نمايند.

شيوه نامه ارائه مقاله جهت اخذ مدرك تحصيلي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 20/12/91

چك ليست مدارك مورد نياز جهت اعطاي ترفيع ساليانه / ارتقاء 

 مصوبه جلسه معاونین آموزشی مورخ 11/7/92تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-12 7:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ