ردیف
تاریخ
ساعت
عنوان
شماره جلسات
مدرس
مکان
1
30/9/91
30/13-30/9
مدیریت مشکلات و بیماریهای شایع دوران بارداری و زایمان در ایران
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14
دکتر فروغی نیا
گروه پزشکی اجتماعی
2
7/10/91
12-11
مدیریت سرپایی بیماریهای شایع سالمندان در ایران
6، 7، 5-4
دکتر صحرائیان
گروه پزشکی اجتماعی
3
21/10/91
12-8
مفاهیم و مهارتهای رهبری
تمامی جلسات
وحید کشتکار
گروه پزشکی اجتماعی
4
28/10/91
30/13-30/9
مدیریت مشکلات و بیماریهای شایع دوران بارداری و زایمان در ایران
15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25
دکتر فروغی نیا
گروه پزشکی اجتماعی
5
5/11/91
12-8
طب سالمندان
1، 2، 3، 8
9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16
 
دکتر هادی،
دکتر عبدالهی فرد
گروه پزشکی اجتماعی
6
12/11/91
12-8
اصول مدیریت مورد بیماری Case- management
تمامی جلسات
وحید کشتکار
گروه پزشکی اجتماعی
7
19/11/91
12-8
طبابت مبتنی بر شواهد
تمامی جلسات
دکتر امینی
گروه پزشکی اجتماعی
8
26/11/91
12-8
مدیریت سرپایی بیماریهای شایع کودکان در ایران
53، 54، 27، 28، 29، 38، 39، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 76، 77، 78، 79
اساتید گروه اطفال
گروه پزشکی اجتماعی
9
3/12/91
12-8
مدیریت سرپایی بیماریهای شایع کودکان در ایران
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 42، 48
اساتید گروه اطفال
گروه پزشکی اجتماعی
10
10/12/91
12-8
مدیریت سرپایی بیماریهای شایع کودکان در ایران
25، 26، 32، 33، 34، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 74، 75
اساتید گروه اطفال
گروه پزشکی اجتماعی
11
17/12/91
12-8
نظام ارائه خدمات
تمامی جلسات
آقای کشتکار
گروه پزشکی اجتماعی
12
24/12/91
11-8
مدیریت سرپایی بیماریهای شایع کودکان در ایران
10، 24، 30، 31، 35، 36، 37، 40، 41، 43، 44، 45، 46، 47، 49، 50، 51، 52
اساتید گروه اطفال
گروه پزشکی اجتماعی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-8 14:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ