تعريف دوره:
دوره مديريت عالي بهداشت عمومي ويژه توانمند سازي پزشكان خانواده شاغل در نظام سلامت كشور ايران براي آن دسته از پزشكان عمومي طراحي شده است كه تحت عنوان پزشك خانواده در نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران مشغول به كار هستند. محتواي آموزشي اين دوره در ارتباط با مديريت ، حفظ و ارتقاي سلامت عمومي است كه بر اساس آن دانش آموختگان ، توانمنديهايي را در زمينه هاي مديريت مراقبتهاي عمومي و خط اول ، مبتني بر نيازهاي خانواده ها ، جامعه و نظام سلامت به صورت جامع (Comprehensive ) و پيوسته Longitudinal )) كسب مي كنند. اين دوره ماهيتا به صورت پودماني و غير حضوري طراحي شده است ، ولي فراگيران موظفند ، در زمانهاي معين با هماهنگي با مسئولين ، در كارگاهها و برنامه هاي خاص پيش بيني شده حضور يابند .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-8 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ