برنامه های اکسترنی (کارآموزی):
برنامه درسی خرداد98
برنامه های اینترنی ( کارورزی):
طرح درس

برنامه های پزشکی اجتماعی:

1- اصول خدمات سلامت:
طرح درس
برنامه زمانبندی نیمسال دوم 97-98

2- اصول خدمات سلامت خارجی
طرح درس
برنامه زمانبندی نیمسال دوم 97-98


3-پزشکی اجتماعی (3):

طرح درس
برنامه زمانبندی نیمسال دوم 97-98

4-پزشکی اجتماعی (5):

برنامه زمانبندی 1-5 خارجی ها نیمسال دوم 98-97

برنامه زمانبندی 1-5 سراسری نیمسال دوم 98-97

برنامه زمانبندی 2-5 سراسری نیمسال دوم 98-97


روش تحقیق
برنامه زمانبندی درس روش تحقیق میکروب شناسی نیمسال دوم98-97

برنامه زمانبندی درس روش تحقیق آناتومی نیمسال دوم 98-97 

جامعه شناسی سلامت:
طرح درس
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-13 8:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ