برنامه های اکسترنی (کارآموزی):

برنامه درسی دی 97
برنامه های اینترنی ( کارورزی):
طرح درس

برنامه های پزشکی اجتماعی:

2-پزشکی اجتماعی (2):
طرح درس
برنامه زمانبندی نیمسال اول 97-98


3-پزشکی اجتماعی (3):

طرح درس
برنامه زمانبندی نیمسال اول 97-98
4-پزشکی اجتماعی (5):
برنامه زمانبندی 2-5 خارجی ها نیمسال اول 98-97

برنامه زمانبندی 1-5 سراسری نیمسال اول 98-97

برنامه زمانبندی 2-5 سراسری نیمسال اول 98-97


روش تحقیق
برنامه زمانبندی درس روش تحقیق گروه اناتومی نیمسال دوم 97-96

برنامه زمانبندی درس روش تحقیق گروه بیوشیمی نیمسال دوم 97-96 

برنامه زمانبندی درس روش تحقیق گروه ایمنی شناسی نیمسال دوم 97-96 

برنامه زمانبندی درس روش تحقیق گروه میکروب شناسی نیمسال دوم 97-96

برنامه زمانبندی درس روش تحقیق انگل شناسی نیمسال دوم97-96
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-1 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ