اعضاء هیات علمی گروه قلب و عروق

دکتر محمد علی بابائی بیگی
مدیر گروه قلب وعروق –مؤسس و مدیر عامل خانه قلب
دکتر محمد جواد زیبائی نِژاد
معاونت پژوهشی- ریاست مرکز تحقیقات قلب
دکتر محمد علیاستوان
معاونت آموزشی
دکتر محمود ضمیریان
رئیس بخش اکو
دکتر غلامرضارضائیان
مسئول کلینیک قلب بیمارستان شهید فقیهی  
دکتر شهداد خسروپناه
رئیس بخش آنژیوگرافی
دکتر جلال زمانی
عضو کمیته اینترونشن 
دکتر کامران آقاصادقی
عضو کمیته اکوکاردیوگرافی  
دکتر جواد کجوری
رئیس EDO
دکتر محمد باقر شریفکاظمی
عضو کمیته الکتروفیزیولوژی قلب  
دکتر ضیاءالحق مولویفر
عضو کمیته اینترونشن 
دکتر علیرضا عبدیاردکانی
مسئول chest pain center و آنژیوپلاستی اولیه
دکتر علیرضامعرف
معاونت آموزشی بیمارستان شهید فقیهی 
دکتر محمد حسین نیکو
مسئول مجله مجازی virtual الکتروفیزیولوژی  
دکتر وحیدجرأت
مسئول کمیته الکتروفیزیولوژی 
دکتر فیروزه ابطحی
مسئول واحد اکو بیمارستان شهید فقیهی  
دکتر سید امیراصلانی
مسئول اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی  

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-28 11:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ