اعضاء هیات علمی گروه قلب و عروق

دکتر محمد علی بابائی بیگی
مدیر گروه قلب وعروق –مؤسس و مدیر عامل خانه قلب
دکتر محمد جواد زیبائی نِژاد
 ریاست مرکز تحقیقات قلب
دکتر محمد علی استوان
رئیس کمیته اینترونشن 
دکتر محمود ضمیریان
رئیس بخش اکو
دکتر غلامرضارضائیان
مسئول کلینیک قلب بیمارستان شهید فقیهی  
دکتر شهداد خسروپناه
 
دکتر پیمان ایزدپناه 
رئیس بیمارستان قلب الزهرا
دکتر کامران آقاصادقی
 عضو کمیته اکوکاردیوگرافی  
دکتر جواد کجوری
رئیس EDC- مدیر گروه قلب 
دکتر محمد باقر شریف کاظمی
عضو کمیته الکتروفیزیولوژی قلب  
دکتر  ساسان عفیفی 
عضو کمیته اینترونشن 
دکتر علیرضا عبدی اردکانی
مسئول chest pain center و آنژیوپلاستی اولیه
دکتر علیرضامعرف
معاونت آموزشی بیمارستان شهید فقیهی 
دکتر محمد حسین نیکو
مسئول مجله مجازی virtual الکتروفیزیولوژی  
دکتر وحیدجرأت
مسئول کمیته الکتروفیزیولوژی- معاون آموزشی
دکتر فیروزه ابطحی
معاون پژوهشی  
دکتر سید امیراصلانی
مسئول اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی  
دکتر وحید مجاب  
دکتر سلمی رادمنش  
دکتر آرمین عطار  

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-17 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ