ردیف

استاد راهنما

نام دانشجو/ دستیار

عنوان

تاریخ

شماره پژوهشیار

بودجه

وضعیت طرح

1

دکتر عبدی

دکتر سید جعفری( دانشجو)

« بررسی قلبی چتربازان شیراز از طریق اکوکاردیوگرافی درسال90-1389»

3/2/90

2578

28200000  ریال

خاتمه یافته

2

آقای دکتر محمد علی استوان

دکتر محمد مهدی قائدیان (دستیار)

« ارتباط ميان محل تعبيه ليد پيس ميكر دائم و متغير‌هاي مختلف وابسته به پيس ميكرهاي دائم با ميزان تغييرات BNP در عرض 2 ماه اول تعبيه پيس ميكرهاي دائم »

10/2/90

ندارد

30000000 ريال

خاتمه یافته

3

مجری اول آقایان دکتر محمود ضمیریان و مجری دوم دکتر کامران آقاصادقی

دکتر مریم توسلی

« بررسیQTتصحیح شده در بیماران سیروزی قبل و بعد از پیوندكبد »

10/2/90

ندارد

1000000 ريال

خاتمه یافته

4

دکتر محمد علی بابایی بیگی

دکتر سید ارسلان اصلانی

« بررسی آثار تمرینات شدید ورزشی بر روی عملکرد الکتروفیزیولوژیک قلب »

24/2/90

1437

 

خاتمه یافته

5

دکتر محمد علی بابایی بیگی

دکتر اسماعیل محمدی

« بررسی تاثیرآبغوره روی چربی خون »

24/2/90

2019

18811200ریال

خاتمه یافته

6

آقای دکتر ضمیریان و آقای دکتر آقاصادقی

دکتر ناصر مرتضی زاده

« بررسی P wave dispersion در بیماران مبتلا به سیروز پیشرفته کبدی کاندید پیوند کبد و مقایسه آن با p wave dispersion در بیماران تنگی میترال ناشی از روماتیسمی و گروه نرمال»

21/3/90

ندارد

000/050/14 ریال

خاتمه یافته

7

دکتر خسروپناه و دکتر یاوریان

دکتر حبیبی

« بررسی تاثیر پلی مورفیسم های ژنتیکی ژن vkorc1 بر میزان دوز مورد نیاز وارفارین بیماران مراجعه کننده به کلینیک وارفارین درمانگاه شهید مطهری و بیمارستان شهید فقیهی »

28/3/90

2819

35600000 ریال

در حال اجرا

8

دکتر آقاصادقی و دکتر زیبایی نژاد

دکتر احمدی

« بررسی همبستگی بين قند خون ناشتا و فشار خون در حالت استراحت در فرهنگیان شهر شيراز»

28/3/90

ندارد

302700000 ريال

خاتمه یافته

9

دکتر افتخاری

-

« ارزیابی الگوی غذائی مصرفی کارمندان شاغل در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز »

28/3/90

ندارد

000/250/43  ريال

در حال اجرا

10

دکتر زیبایی نژاد

دکتر منیری(دستیار)

« بررسي پيامد دراز مدت آنژيوپلاستي عروق کرونر در شيراز - گزارش يک ساله »

5/4/90

2305

350000ریال

خاتمه یافته

11

آقایان دکتر جلال زمانی و علی زمانی

دکتر مریم ریواز

« بررسي سطح سرمي دي‌هيدرواپي اندرواسترون سولفات و تستسترون تام و استراديول در افراد با و بدون بيماريهاي عروق كرونر اثبات شده با آنژيوگرافي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز بين سالهاي 89- 1387»

5/4/90

ندارد

000/030/27 ریال

خاتمه یافته

12

دکتر محمود ضمیریان و دکتر محمد جواد زیبایی

دکتر رضا مظفری

« بررسی همبستگی HDL-C سرم و استعمال دخانیات در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر شیراز»

6/4/90

ندارد

302700000 ريال

خاتمه یافته

13

آقایان دکتر کجوری و دکتر استوان

دکتر مهدی رضایی

« نتایج کوتاه مدت و میان مدت بستن نقص دیواره بین دهلیزی و سوراخ بیضی باز با وسیله استاروی در فاصله زمانی 2009 تا 2011 در بیماستانهای شیراز»

6/4/90

ندارد

 

خاتمه یافته

14

آقای دکتر محمد جواد زیبایی نژاد

دکتر هلنا شهبازی

« بررسی ارتباط فشار خون سیستول و دیاستول در سه گروه مختلف شغلی در شیراز- 2009»

6/4/90

ندارد

 

خاتمه یافته

15

دکتر محمد علی استوان

خانم دکتر مختاریان

« بررسي نتيجه ي کوتاه مدت يک ساله ي به کار گذاري استنت در درمان کوارکتيشن آئورت در بالغين در بيمارستان کوثر»

18/4/90

2679

000/000/8 ریال

خاتمه یافته

16

دکتر افتخاری و اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قلب

-

« بررسی تاثیر مکمل یاری کرن بری (زغال اخته) بر تغییرات فشار خون 24 ساعته زنان اضافه وزن مبتلا به سندروم متابولیک»

1/5/90

ندارد

34130000ریال

در حال اجرا

17

آقای دکتر ضمیریان

دکتر سید حسن علوی

« بررسی شیوع بیماری عروق کرونر در بیماران کاندید پیوند کبد در بیمارستان نمازی طی سالهای 1375تا 1390»

23/7/90

3267

000/030/2 ریال

خاتمه یافته

18

دکتر معرف

دکترفرشته حری

بررسي خصوصیات الاستيسيته آئورت در بيماران كارديوميوپاتي دیلاته غیر ایسکمیک توسط اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک

28/8/90

3241

000/000/2 ریال

خاتمه یافته

19

دکتر معرف

دکترخوانین

بررسی الا ستیسیته آئورت در بیماران مبتلا به دریچه آئورت دولتی (Bicuspid Aortic Valve)

17/10/90

3076

صفر

در حال اجرا

20

دکتر کجوری

دکتر پویان دهقان

پیش بینی سكته قلبي حاد در بیماران مراجعه كننده با درد قفسه سینه به وسيله نوار قلب با استفاده از شبکه های عصبی

 

17/10/90

3106

صفر

خاتمه یافته

21

دکتر خسروپناه

دکتر روح ا... منصوری

بررسی ارتباط ژن EPHX1 با دوزهای متفاوت وارفارین دربیماران مراجعه کننده به کلینیک وارفارین شهرشیراز

10/10/90

1678

000/670/29 ریال

خاتمه یافته

22

دکتر محمد علی باببی بیگی- دکتر فیروزه ابطحی

دکتر سعیده جمشیدی

بررسی رابطه بین سطح فریتین سرم وcardiac iron over load بررسی شده با MRI قلبی و یافته هایspeckle tracking and longitudinal strain echocardiography در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان دستغیب

 

1/11/90

3795

000/200/16 ریال

خاتمه یافته

23

دکتر شهداد خسروپناه

دکتر اقدس شادمهر

  مقایسه ای  دوزهای  مختلف  آسپرین ( 80 میلی گرم در مقابل   325 میلی گرم ) بر عملکرد  پلاکتی و تعیین  فراوانی مقاومت  نسبت به  آسپرین در بیماران دیابت شیرین  نوع دو

15/11/90

2206

000/476/31 ریال

خاتمه یافته

24

دکتر علیرضا معرف

دکتر مریم یزدانی

بررسی همخوانی تغییرات اکو کاردیوگرافی و نوار قلب در بیماران سیروزی

15/11/90

2277

000/200 ریال

خاتمه یافته

25

دکتر محمد علی استوان

دکتر حسن کشمیری

بررسی نتایج شش ماهه استراتژی مدخله ای در جهت کاهش وزن افراد چاق مراجعه کننده به خانه قلب شیراز

29/11/90

3967

000/100/99 ریال

در حال اجرا

26

دکتر علیرضا معرف

دکتر سید محمد کسایی

ارزیابی عملکرد قلبی در بزرگسالان مبتلا به هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال با استفاده از اکوکاردیوگرافی به روش Speckle Tracking Echocardiography در شیراز در سال 1390

29/11/90

3299

000/640/49 ریال

خاتمه یافته

27

دکتر محمد علی بابایی بیگی

دکتر ابوطالب جوکار

بررسی پی آمد کوتاه مدت ارتقاء آگاهی بیماران با پرفشاری خون جهت اعمال تغییر در سبک زندگی در مراجعین طرح غربالگری خانه قلب شیراز در سال 1391.

 

6/12/90

3273

 

در حال اجرا

28

دکتر فیروزه ابطحی

دکتر آیدین مشکسار

بررسی همبستگی بین پارامترهای اکوکاردیوگرافیک عملکرد سیستولیک بطن چپ و پارامترهای الکتروکاردیوگرافی

20/12/90

3218

000/000/18 ریال

خاتمه یافته

در سال 91

1

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد

دکتر فاطمه زاده باقری

بررسی پی آمد آگاهی بیماران و تاثیر کلینیک های آموزشی در کنترل HbA1c بیماران مبتلا به بیماری دیابت مراجعه کننده به خانه قلب شیراز در سال 1391

مورخ 4/3/92

پژوهشیار

000/100/94 ریال

در حال اجرا

4606

2

دکتر فیروزه ابطحی

دکتر مریم امیری

تشخیص زودرس کاردیومیوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی طرح غربالگری خانه قلب سالم با استفاده از اکوکاردیوگرافی به روش speckle tracking echocardiography

مورخ 4/3/92

3627

000/280/37 ریال

در حال اجرا

3

دکتر محمد حسین نیکو

دکتر تقویان

اندازه گيري سطح سرمي  IL-17A در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي و مقايسه آن با افراد كنترل

 

مورخ 12/5/92

3086

000/916/57 ریال

در حال تدوین

4

دکتر فیروزه ابطحی

دکتر فاطمه شفا زاده

بررسی ارتباط بین پارامترهای سیستولی و دیاستولی مشتق از اکو داپلر بافتی و ازدیاد فشار شریان ریوی در بیماران مراجعه کننده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید فقیهی در سال 1391

مورخ 1/4/92

3733

000/000/48 ریال

در حال اجرا

5

دکتر جواد کجوری

دکتر ذوالقدر اصلی

بررسي اثر متورال سوكسينات در بهبود عملكرد قلبي و علايم ناشي از نارسايي قلبي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور

مورخ 19/12/92

 

3502

000/000/25 ریال

در حال اجرا

6

دکتر علیرضا معرف

دکتر سمیه محبی

بررسی عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی بدون پرفشار خونی ریوی

مورخ 24/1/92

3222

000/850/7 ریال

در حال اجرا

7

دکتر زیبایی نژاد

دکتر حیدری و فتاحی

بررسی پلی مورفیسم های ژن« PCSK9 »در اقوام ترك و لر استان فارس داراي بيماري كرونري قلب

مورخ 20/7/92

 

ندارد

 

در حال تدوین

8

دکتر محمد حسین نیکو

دکتر البرزی

مقایسه دیسپرسیون کیوتی در زنان باردار در دو انتهای طیف سنی باروری با زنان در میانه طیف

مورخ 5/12/91

3085

صفر

در حال اجرا

9

دکتر فیروزه ابطحی

دکتر مهکامه فرمنش

مقایسه عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن راست توسط اکوکاردیوگرافی رنگی در بیماران با سکته حاد قلبی قدامی و تحتانی در سال 92-1391

 

مورخ 20/12/90

4948

000/000/3 ریال

پایان یافته

10

دکتر فیروزه ابطحی

ساره شریعتی

بررسی سطح آگاهی، نگرش و انتظارات بیمارانی که نیاز به آنژیوگرافی عروق کرونری دارند نسبت به پروسیجر(عمل) آنژیوگرافی، در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391

مورخ 15/4/92

4792

000/500/2 ریال

پایان یافته

11

دکتر معرف

بهروز نامور

بررسي ارتباط ميان فشارخون شرياني باساعات كاري هفتگي و شيفت كاري شبانه درميان كاركنان و پرستاران بيمارستانهاي نمازي و شهيدفقيهي شيراز درسال 91-92

14/2/94

4797

000/000/30 ریال

پایان یافته

12

دکتر معرف

مجید فرجی

بررسی عملکرد سیستولیک بطن چپ توسط Speckle Tracking Echocardiography در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مراجعه کننده به خانه قلب سالم

مورخ 7/10/92

4957

000/000/30 ریال

پایان یافته

13

دکتر معرف

فرید میرزایی

بررسی نقش Speckle Tracking Echocardiography درتشخیص کاردیومیوپاتی در مبتلایان به سرطان سینه که با آدریامایسین درمان می شوند

3/12/92

5266

000/786/49 ریال

در حال اجرا

14

دکتر خسروپناه

افشین لزرجانی

بررسی کارایی سه نوع رژیم غذایی (کم کالری متعادل، کم کالری- کم کربوهیدرات و کم کالری- کم چربی) در افراد دارای اضافه وزن، بر روی پروتئین واکنشی c با حساسیت بالا و پروفایل چربی

مورخ 31/3/93

4698

000/184/40 ریال

پایان یافته

15

دکتر خسروپناه

فرزانه خجسته

مقایسه پارامترهای SAECG)) Signal- Averaged Electrocardiography در افراد سیگاری و غیرسیگاری مراجعه کننده به خانه قلب شیراز

مورخ 10/12/92

4956

000/000/3 ریال

پایان یافته

16

دکتر زیبایی نژاد

مجید برزگر

تاثیر مصرف روغن کنجد بر روی پروفایل لیپیدی، در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی مراجعه کننده به خانه قلب سالم، وابسته به مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز

مورخ 16/1/93

5339

000/960/29ریال

پایان یافته

17

دکتر زیبایی نژاد

عباسعلی مصلح

تاثیر مصرف روغن گردو بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مبتلا به هیپرلیپیدمی مراجعه کننده به خانه قلب سالم در سال 1391

مورخ 13/2/93

5376

000/010/79 ریال

پایان یافته

18

دکتر ضمیریان

فروغ افشارزاده

بررسی myocardial reserve در بیماران سیروزی به روشDobutamine Stress Echocardiography (DSE) و بااستفاده ازSpeckle Tracking Echocardiography (STE) وTissue Doppler Image (TDI)

مورخ 30/10/91

4955

000/300/29 ریال

پایان یافته

19

دکتر کامران آقاصادقی

مهوش پیام

بررسی شیوع ایسکمی خاموش در بیماران دیابتی مراجعه کننده به خانه قلب سالم شیراز در سال 1391-1392

مورخ 5/11/92

5104

000/840/74 ریال

پایان یافته

20

دکتر کامران آقاصادقی

موج طاهری تفتی

بررسی میزان شیوع ایسکمی خاموش در افراد غیر دیابتیک ، دارای ریسک فاکتورهای متعدد جهت بیماری قلبی- عروقی مراجعه کننده به خانه قلب سالم شیراز

مورخ 19/11/92

4970

000/530/36 ریال

پایان یافته

 

 

 

در سال 92

1

دکتر بابایی بیگی

مهدی اکبر زاده

بررسی یافته های MRI قلبی در بیماران احتمالی مبتلا به آریتمی بطنی مونمورفیک ایدیوپاتیک

مورخ 1/4/93

6927

000/000/18 ریال

پایان یافته

2

دکتر کامران آقاصادقی

دکتر عطار

بررسی همبستگی زیررده های سلولهای پیشساز آندوتلیال خونی

مورخ 2/3/94

7682

800/580/27 ریال

در حال اجرا

3

دکتر معرف

ملیحه کمالی

بررسی مقایسه ای اکوکاردیوگرافی ردیابی نقطه ای دو بعدی و ام آر آی قلبی در بررسی ویابیلیتی بافت میوکارد در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی ایسکمیک.

مورخ 2/3/94

6958

000/850/46 ریال

در حال اجرا

4

دکتر کامران آقاصادقی

سمیه نبوی

بررسی اثر ویتامین E بر افزایش آنزیم های کبدی ناشی از مصرف استاتین ها

مورخ 31/3/93

5267

000/115/10 ریال

پایان یافته

5

دکتر کامران آقاصادقی

حسین حکیمی

تاثیر مصرف روغن گردو بر کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به خانه قلب سالم

مورخ 13/2/93

5670

000/830/77 ریال

پایان یافته

6

دکتر استوان

نجمه شیخیان

تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات BNP,ANPوCRP در زنان غیرورزشکار بیمار قلبی- عروقی

مورخ 25/8/92

6517

000/000/30 ریال

پایان یافته

7

دکتر کجوری

پویان دهقان

پیش بینی سكته قلبي حاد در بیماران مراجعه كننده با درد قفسه سینه  با استفاده از شبکه های عصبی با کمک گرفتن از نوار قلب

مورخ 27/3/91

3106

000/000/140 ریال

پایان یافته

8

دکتر نیکو

سارا برزگر

بررسی تاثیر محور الکتریکی قلب بر پاسخ به درمان با رسینکرانیزاسیون قلبی(CRT) در بیماران با بلاک باندل شاخه ای چپ

مورخ 22/1/94

6926

000/000/39 ریال

در حال اجرا

9

دکتر جرئت

بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به سندرم QT طولانی

مورخ 10/12/92

7050

000/690/115 ریال

در حال اجرا

10

دکتر سید امیر اصلانی

مهرداد خواجه ای

بررسي تاثير پيس ميكر سه حفره اي بر بازسازي الكتريكي ازطريق اندازه گيري پهناي موج QRS

مورخ 19/2/94

6406

000/000/2 ریال

در حال اجرا

 

 

 

در سال 93

1

دکتر بابایی بیگی

مرضیه صیاد

مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین ورزشی درمانده ساز در صبح و عصر بر شاخص های الکتروکاردیوگرام زنان و مردان ورزشکار

مورخ 22/6/93

8027

صفر

در حال اجرا

2

دکتر زیبایی نژاد

مریم شهامت

بررسی تاثیر مصرف روغن بادام کوهی بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مراجعه کننده به خانه قلب سالم در سال 1393

مورخ 9/12/93

7191

000/300/48 ریال

در حال اجرا

3

دکتر زیبایی نژاد

مریم قوی پیشه

مقایسه اثر ماهی و قرص های حاوی امگا3 در کاهش سطح کلتسرول ،TG در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی مراجعه کننده به خانه قلب شیراز

مورخ 10/8/93

7391

000/000/60

در حال اجرا

4

دکتر زیبایی نژاد

آقای نیک آئین

بررسي وضعيت الگوي مصرف نمک دریافتی از نان در کودکان دبستانی 6 تا 13 ساله شهر شیراز در سال 1393

مورخ 24/12/92

7291

000/800/19

در حال اجرا

5

دکتر ضمیریان

پرهان استوان

بررسی تاثیر مصرف روغن بادام بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی مراجعه کننده به خانه قلب سالم وابسته به مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز

مورخ 30/3/94

5869

000/520/64 ریال

در حال اجرا

6

دکتر کامران آقاصادقی

بهمن ملک زاده

بررسی نقش جریان خروجی گوشک دهلیز چپ در اکوکاردیوگرافی از طریق مری در تشخیص فلاتر دهلیزی.

مورخ 13/4/94

5913

000/500/49 ریال

در حال اجرا

7

دکتر کامران آقاصادقی

امیر عباس صادقی

بررسی تاثیر اسپیرونولاکتون به صورت تک دارویی در فشار خون اولیه

مورخ 20/4/94

5874

000/150/8 ریال

در حال اجرا

8

دکتر آقاصادقی

آرمین عطار

بررسی همبستگی زیررده های سلولهای پیش¬ساز آندوتلیال خونی در خون محیطی زنان حامله در سه ماهه اول با سوم

 

 

000/460/49 ریال

در حال اجرا

9

دکتر نیکو

آرش یزدان شناس

بررسی ارتباط بین وقوع آریتمی ویافته های اکوداپلربافتی در بیماران با بیماری سندرم QT طولانی.

مورخ 18/11/93

5640

000/675/49 ریال

در حال اجرا

10

دکتر نیکو

سمیه طاهری

بررسی دقت یافته های نوار قلب سطحی درپیشگویی محل موفق کاتترابلشن درضربانهای زودرس بطنی

مورخ 19/2/94

5908

000/560/31 ریال

در حال اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

سال 1394

1

دکتر ساسان عفیفی

آیدا یوسفی

بررسی سرعت های آنولار دریچه میترال با فشار دیواره و نرخ کششی دهلیز چپ و نرخ کششی بطن چپ در پیش بینی وجود بیماری عروق کرونر

مورخ 9/12/93 پروپوزال

000/000/35 ریال

پژوهشیار

در حال اجرا

7517

2

محمد علی استوان

جلال استوان

بررسی رابطه بین 3 واریان شریان قدامی نزولی قلب (LAD) , تغییرات EKG در بیماران، انفارکتوس حاد قدامی قلب

مورخ11/7/94

000/000/33 ریال

7492

در حال اجرا

3

دکتر وحید جرئت

میلاد نصری

غربالگری ژنتیکی وابستگان درجه اول پنج بیمار مبتلا به سندرم QTطولانی بر اساس موتاسیون یافت شده از روش Next generation sequencing

مورخ 9/3/94

000/790/120 ریال

9156

در حال اجرا

4

دکتر ابطحی

مریم تهمتن

بررسی اثر بازتوانی قلبی بر پارامترهای اکوکاردیوگرافیک ارزیابی عملکرد سیستولیک بطن چپ در بیمارانی که به دنبال انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST تحت آنژیوپلاستی اولیه عروق کرونر قرار گرفته اند

مورخ 2/12/93

000/000/50 ریال

7766

در حال اجرا

5

دکتر کجوری

سهند حمیدی

بررسی تغییر عملکرد سیستولیک قلب توسط اکوی بافتی پس از پیوند کلیه در بیماران تحت همودیالیز

مورخ 9/3/94

000/000/56

6499

در حال اجرا

6

دکترضمیریان

احسان سمیعی

بررسی رابطه بین بیماری کبد چرب غیر الکلی و اختلال عملکرد قلب، در افراد چاق با روش اکوکاردیو گرافی

مورخ 9/12/93

000/000/23 ریال

7380

در حال اجرا

7

دکتر ابطحی

آرمین عطار

بررسی تاثیر داروی سیلدنافیل، در پیشگیری از آسیب قلبی ناشی از شیمی درمانی با داروهای خانواده آنتراسایکلین در بیماران سرطانی مراجعه کننده به درمانگاه شهید مطهری شیراز،

مورخ 5/11/92

500/580/27 ریال

5794

 

8

دکتر زیبایی نژاد

آقای نریمان

بررسی SNP های رایج در ژنهای MTHFR, FGF5 در مبتلایان به پرفشاری خون در میان اقوام لر و ترک قشقایی در جمعیت استان فارس.

مورخ 19/2/94

000/110/50 ریال

9474

 

9

دکتر زیبایی نژاد

آقای نریمان

بررسی همراهی SNP های رایج در ژنهای CSK, CYP17A1 در مبتلایان به پرفشاری خون در میان اقوام لر و ترک قشقایی در جمعیت استان فارس

مورخ 19/2/94

000/110/50 ریال

9251

 

10

دکتر زیبایی نژاد

خانم دکتر خالصی

بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی  GFP+/+مشتق از پالپ دندان در درمان سکته حاد قلبی در موش

مورخ 6/10/93

000/680/57 ریال

8713

 

 

دکتر جرئت

محمد اسمعیلی نژاد

بررسی اثر درمان با trastuzumab بر شاخص های الکتروکاردیوگرام،از جمله پراکندگی QT (QT dispertion ) و امواج SAECG در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - سال 94-1393

 

مورخ 26/7/93

000/800/12

6978

 

 


 

 

 

سال 1395

1

دکتر محمد حسین نیکو

دکتر محمد پور منتصری

Investigating the effect of post-ablation wide echo zone beat on recurrence of AVNRT

مورخ 26/11/95 پروپوزال

000/000/20ریال

پژوهشیار

در حال اجرا

11669

2

دکتر محمد حسین نیکو

دکتر راضیه نعیمی

بررسي رابطه بين GLS با ميزان آريتمي در بيماران با نارسايي قلبي داراي ICD

مورخ15/8/95

000/270/25 ریال

11829

در حال اجرا

3

دکتر علیرضا معرف

دکتر شایان محرابی

بررسی شیوع درگیری قلبی در بیماران مبتلا به اسکلرودرما مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا شیراز در سال های 95-1393

مورخ 31/4/95

000/000/5 ریال

11118

در حال اجرا

4

دکتر سید امیر اصلانی

حامد بذرافشان

بررسی یک روش جدید برای ابلیشن مسیر آهسته در درمان آریتمی غیر تیپیک تاکی کاردی چرخشی گره دهلیزی- بطنی

مورخ 11/5/95

000/600/6 ریال

11825

در حال اجرا

5

دکتر پیمان ایزدپناه

-

بررسی تفاوت میان اثر مایع درمانی با حجم زیاد و اثر مایع درمانی با حجم متوسط در پیشگیری از آسیب کلیوی حاد ناشی از ماده حاجب در بیماران بزرگسال تحت مداخله عروق کرونر از طریق پوست به صورت اورژانس در بخش های آنژیوگرافی قلب بیمارستان های نمازی ، فقیهی و قلب الزهرا در سال های 1394-1395

مورخ 7/4/94

000/500/4

9354

در حال اجرا

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-20 8:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ