بخش های بستری:
1-      CCU یک
1-CCU  یک
2-      CCU دو
2-CCU  دو
3-      بخش کاردیولوژی
3-بخش بستری الکتروفیزیولوژی
4-      واحد Chest pain center
4-آنژیوگرافی قلب و Post Angio
5-      اتفاقات قلب
5-بخش بستری اتفاقات
6-      کت لب و آنژیوگرافی قلب و post angio
6-واحد اکو
7-      واحد اکو
7-کلینیک آریتمی و الکتروفیزیولوژی
 
8-درمانگاه سرپائی OPD قلب
 
خانه قلب : واحد پیشگیری از بیماری های قلب و عروق
1-      کلینیک های اساتید گروه قلب و عروق
2-      واحد اکو
3-      واحد تست ورزش
4-      کلینیک آریتمی و الکتروفیزیولوژی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-7 9:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ