برنامه تئوری بالینی قلب در مهرماه 1391


تاریخ
ساعت
عنوان
سخنران
 
دوشنبه
3/7/1391
 
50/8-8
CHF
Case Presentation
دکترمعرف 
50/9-9
EKG II
case presentation
دکتر بابایی
50/10-10
Supra ventricular Arrhythmia
دکتر نیکو
50/11-11
ACS work shop
Non STEMI
دکتر استوان
 
50/12-12
Pericardial disease
دکتر آقاصادقی
 
سه شنبه
11/7/1391
 
50/8-8
EKG I
case presentation
 
دکتر اصلانی
50/9-9
Ventricular Arrhythmia
دکتر شریف کاظمی
50/10-10
AS,AR
دکتر خسروپناه 
50/11-11
MS/MR,TS,TR
 
دکتر زمانی
50/12-12
HTN case
دکتر زیبایی نژاد
 
سه شنبه
18/7/1391
50/8-8
بیماریهای مادرزادی قلب
 
دکترجرات
50/9-9
SBE (case presentation)
 
دکترضمیریان
50/10-10
Cor pulmonal-pul HTN
دکتر ابطحی
50/11-11
PAD & dissection
دکتر عبدی
13-12
ACS case presentation
STEMI
 
دکتر کجوری
 

محل تشکیل کلاس: سالن شریعتی
محل تشکیل امتحان : سالن شهید مطهری      
تاریخ امتحان:   شنبه 29/7/91- ساعت 9- 8 صبح

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-28 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ