معرفی گروه:

گروه قلب و عروق از تیرماه 1385 با  دستور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز از گروه داخلی مستقل گردیده است. خوشبختانه با این اقدام هم از لحاظ آموزشی و هم از لحاظ پژوهشی این گروه ارتقاء چشمگیری یافته است و بر این حسب اقدام به توسعه زیر ساخت های خود نموده است و بر اساس برنامه راهبردی گروه نیاز به تلاش مضاعف برای تحقق چشم انداز می باشد.اهداف و رسالت کلی گروه:

-تربیت متخصصین قلب و عروق در راستای تأمین نیازهای درمانی استان فارس و کشور
-ارتقاء سطح درمان بیماری های قلب و عروق و همطراز نمودن با کشورهای منطقه و پیشی گرفتن از آنها
-توسعه کارهای پژوهشی و افزایش مقالات تحقیقیامکانات گروه:
تجهیزات تشخیصی و درمانی در بخش های آنژیوگرافی ، اکوکاردیوگرافی و الکتروفیزیولوژی قلبتسهیلات و خدمات :
به دلیل ارتقاء سطح کیفی درمان بیماری های قلب و عروق ضمن بی نیاز نمودن مردم از مراجعه به تهران و خارج از کشور ، سبب ارجاع بیمار از استان های جنوبی کشور و حتی خارج از کشور گردیده است و درحال حاضر علاوه بر استان های بوشهر،کهکیلویه ، هرمزگان ، خوزستان و سیستان و بلوچستان بیماران از کشورهای امارات ، بحرین ، کویت ، قطر ، عراق و افغانستان جهت درمان به متخصص قلب و عروق در شیراز ارجاع داده می شود .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-7 9:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ