فلوشیپ:

اسامی
فلوشیپ
ورودی
E-mail
دکترنسرین دادرس
نازایی
1390
دکتر معصومه یونسی
نازایی
1390
دکتر زهره توانا
لاپاراسکوپی
1391
دکتر نسرین اسدی
پریناتالوژی
1391
دکتر زهرا دهخدا
آنکولوژی زنان
1391
دکتر مریم دلیلی
پریناتالوژی
1391
دکتر شهین تاج آرامش
نازایی
1391
--
دکتر مدیحه امینی
لاپاراسکوپی
1391
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-7 14:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ