اولویت های پژوهشی گروه زنان و مامایی
 
1-محور مامایی و پریناتالوژی:
1-1-بررسی وضعیت اصول مربوط به ارتقاء سلامت مادران
2-1-بررسی وضعیت و ارتقاء مرتبط با بیماریهای سیستمیک در حاملگی
3-1-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به مشکلات حاملگی (پرفشاری خون، خونریزیهاي زایمانی،
4-1زایمان پره ترم و پارگی زودرس کیسه آب، کاهش رشد جینین ، بارداری چند
قلویی، سقط های مکرر و ...)
5-1-بررسی وضعیت و ارتقاءامور مربوط به اسکرین در طول حاملگی و ارتقاء دانش مربوط به
آن
6-1-ارتقاء امور سونوگرافی داپلر و اتمام پروسیجرهاای مرتبط به آن در حاملگی
7-1-ارتقاء وضعیت تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی ، بیماریهای ژنتیکی و ناهنجاریهای
مادرزادی
 
2-محور آنکولوژی و سرطان شناسی :
1-2-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به سرطانهای رحم، تخمدان، دهانه رحم و سینه
2-2-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به تومور تروفوبلاستیک
3-2-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به سلامت خانمهای منوپاز
4-2-بررسی وضعیت اپیدمیولوژی سرطانهای ژنیکولوژی با توجه به منطقه جغرافیایی
 
3-محور ژنیکولوژی عمومی:
1-3-بررسی وضعیت و ارتقاء مربوط به بیماریهای مجاری ادراری تحتانی در خانمها
2-3-بررسی وضعیت و ارتقاء مربوط به بیماریهای پرولاپس ارگانهای لگنی در خانمها
3-3-بررسی وضعیت ارتقاء مربوط به مشکلات خانمها بعد از زایمان
4-3-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به انواع بی اختیاری ادراری در خانمها
5-3-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به تومورها و توده های خوش خیم زنان
6-3-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به عفونت ها در زنان
7-3-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به بیماری اندومتریوزیس
8-3-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به ناهنجاریهای سیستم تناسلی
 
4-محور مربوط به ناباروری :
1-4-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به انواع ناباروری
2-4-بررسی وضعیت وا رتقاء امور مربوط به انواع درمانهای non-ART در ناباروری
3-4-بررسی وضعیت و ارتقاءامور مربوط به انواع درمانهای ART در ناباروری
4-4-بررسی وضعیت و ارتقاء امورمربوط به انواع اندومتریوسیس های مرتبط با ناباروی
5-4-بررسی وضعیت و ارتقاء امور مربوط به جراحیهای مرتبط با ناباروری 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-7 14:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ