زیر مجموعه ها و واحدها: 
 
 
  • زنان و مامایی عمومی :
بخش زنان و مامایی عمومی ارتباط تنگاتنگی با بخش های فوق تخصصی مامایی، زنان و مراقبت از نوزادان دارد. جهت ارتقاء مراقبت های بالینی، گروه عمده ای از فعالیت های تحقیقاتی بخش زنان با مشارکت بیماران و پزشکان در این بخش انجام می شود.
شاهد ما بر این ادعا تعداد بسیار زیادی از دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی است که در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت آموزش قرار می گیرند. سایر بخش های فوق تخصصی بدون حمایت آموزشی این بخش قادر به دستیابی به اهداف آموزشی خود نخواهند بود.
 
 
  • بخش های فوق تخصصی :

 

 

                           
آنکولوژی
                          
اندوکرینولوژی
                          
پریناتالوژی
                          
اندوسکو پی زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-7 14:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ