نتایج امتحانات پایان ترم                       


در پايان هر دوره امتحان كتبي برگزار مي گردد و محاسبه نمرات دانشجويان به صورت 40% كتبي و 60% عملي (درون بخشي) كه شاملLog book  هم  مي با شد.

  امتحانات دستیاران:  
برگزاری امتحاناتMultiple choice question  (MCQ) دو بار در سال
برگزاری امتحان ارتقاء دستیاری هر سال در تیر ماه
برگزاری امتحاناتOSCE  
فرمهای (ارزیابی عملی دستیارانDOPS ) هر 2 ماه یکبار

 
روشهای ارزیابی دستیاران: 
60 نمره از آزمونDOPS
40نمره از امتحانOSSE
20 نمره ازLog book
30 نمره از اخلاق

نتایج ارزشیابی دستیاران:
چون ارزشیابی دستیاران به صورت درون بخشی انجام می گردد ، لذا نتایج به صورت شخصی در اختیار ایشان قرار می گیرد.
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-7 14:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ