طرح دوره گروه زنان ومامایی :

دستیاری

استیودنتی

اینترنی


کنفرانسهای روزهای دوشنبه بخش زنان و مامایی

15/7/92:   Lecture

22.7.92:  Lecture1, Lecture2, Lecture 3, Lecture 4

lecture1, Lecture2, Lecture3, lecture4, Lecture5 : 92.8.6

92.8.13: Lecture1 , Lecture2 

92.9.11: Lecture1, Lecture2,

18.9.92: lecture

25.92.95:Lecture2, Lecture1

9.10.92: lecture4 , lecture3 , lecture2, lecture1

16.10.92 : بازآموزی مدون زنان


30.10.92:lecture

7.11.92: Lecture3, lecture2, lecture1

14.11.92: lecture1  

28.11.92: lecture

12.12.92:lecture  , Lecture2 , lecture3
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-14 14:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ